ภาษาไทย | English  
New York | Bangkok | Bilbao | Daegu | Milan | Skövde | Tokyo
เข้าสู่ฐานข้อมูลวัสดุ
หน้าหลัก* กิจกรรม
   2558

เวิร์กช็อป “Packaging 360° ”
29 - 30 เมษายน 2558 | 10:00-17:30
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่

โดย ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok
       ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

       เวิร์กช็อป “Packaging 360° : รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์” จะพาคุณไป รู้จักกับวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ จากการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน ตลอดจนการวิเคราะห์กระบวนการบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ การตรวจรับบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การออกแบบวิธีการบริโภค การขนส่ง การถนอมสินค้าระหว่างขนส่งเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และผู้ประกอบการได้เปรียบทางการแข่งขัน  โดยทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ กับกระบวนการออกแบบ กลยุทธ์การวิเคราะห์กระบวนการเรื่องบรรจุภัณฑ์ทีนอกเหนือจากเรื่องความสวย งามและกราฟิก และผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ทำได้จริงด้วยตัวเอง โดยคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Co-Founder & Design Director แบรนด์ “Qualy” สินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี การันตีจากยอดการส่งออกไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก


อ่านต่อ >>


   2557

เวิร์กช็อป "พลาสติกชีวภาพ: ทางเลือกที่ยั่งยืน”
27 พฤศจิกายน 2557 13.00-16.30
ห้องออดิทอเรียม TCDC
โดย   Material ConneXion® Bangkok ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย หรือ TBiA

         ภายในงานจะมีการแนะนำความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้คุณสมบัติและข้อจำกัดในการใช้งาน และร่วมค้นหาคำตอบว่าเหตุใดบริษัทชั้นนำของโลกถึงเลือกใช้พลาสติกชีวภาพเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน พร้อมนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม ในเวิร์กช็อปเข้มข้นโดยสองผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรืองวา แสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัด เลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (TBiA) และ คุณปนิลดา เจริญผล Product Manager, Specialty Plastics บริษัท บีเอเอสเอฟ(ไทย) จำกัด

อ่านต่อ >>

Bioplastic Presentation

เสวนา “Research Success Stories: มากกว่างานวิจัยแต่ใช้ได้จริง”
30 ตุลาคม 2557 | 14.00 - 17.00
ห้องออดิทอเรียม TCDC
โดย  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ร่วมกับ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

       ในงานพบกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากเอ็มเทคที่จะมาแนะนำให้รู้จักกับนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาต่อยอดวัสดุ ผ่านตัวอย่างงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ อาทิ นวัตกรรมเพิ่มคุณสมบัติเซรามิกส์ นวัตกรรมยางที่เป็นได้มากกว่าสินค้าเกษตร และ ผลงานวิจัยหินอ่อนสังเคราะห์ Green Product รวมถึงบริการต่างๆ ของเอ็มเทค สวทช. ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเข้าใช้บริการ เหมาะสำหรับผู้ผลิตวัสดุ ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้ที่สนใจทั่วไป

อ่านต่อ >>

งานบรรยายและพิธีเปิดนิทรรศการ “The Cooperation II: คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 2”
18 กันยายน 2557 | 13.00-17.00 น.
ห้องออดิทอเรียม และโถงทางเข้า TCDC
      
      โครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบของห้องสมุดวัสดุเพื่อการ ออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok) เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานใหม่ๆ ที่ประสานพลังระหว่าง 4 คู่ ผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้เฉพาะคู่ที่ทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการก้าวข้ามและเรียนรู้การทำงานของคู่อื่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อมกันอีกด้วย จนกลายเป็นนิทรรศการ The Cooperation II : คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 2

       โดยในงานเสวนาผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ ทั้ง 4 คู่ ได้มาบอกเล่าเบื้องหลังการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-creation) นำมาซึ่ง “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” อันมีเอกลักษณ์ เป็นรูปธรรม และแสดงถึงศักยภาพใหม่ของ “วัสดุ” ได้ในหลายแง่มุม

อ่านต่อ >>

Brochure

Creative Business Lab 05/14 Plastic for Life: Food Packaging
6-7 สิงหาคม 2557
ห้องออดิทอเรียม TCDC และเยี่ยมชมโรงงาน
โดย      ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok
            ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย
            และบริษัท ปตท. จำกัด

ผู้เข้าร่วมได้ไปเจาะลึกทุกเรื่องราวของ “พลาสติก” ในฐานะวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์มากมายในชีวิตประจำวัน ศึกษาคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา ไปจนถึงเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ พร้อมนำชมโรงงานพลาสติกถึง 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัด และบริษัท แวนด้าแพค จำกัด ซึ่งตลอดทั้งสองวันผู้เข้าร่วมได้เห็นกระบวนการผลิตและขึ้นรูปพลาสติกอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้มาออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบมืออาชีพ

อ่านต่อ >>

Plastic for Life: Food Packaging    บทความสรุปกิจกรรม

TCDC ร่วมมือ MTEC ส่งต่อองค์ความรู้ด้านวัสดุและการออกแบบสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
15 กรกฎาคม 2557
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

         เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และรศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “เครือข่ายความร่วมมือด้านวัสดุและการออกแบบ” ณ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ผ่านบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบบูรณาการ เพื่อตอบโจทย์และนำไปใช้ได้จริงของผู้ใช้บริการระหว่างหน่วยงานทั้งผู้ประกอบการ และนักออกแบบ
         
อ่านต่อ >>

เวิร์กช็อป “สร้างมูลค่าให้เศษวัสดุแบบ Upcycling”
5,9 กรกฏาคม 2557
ห้อง Workshop @TCDC
โดย   ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
         และอาจารย์รุ่งทิพย์ ลุยเลา อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร และที่ปรึกษา ร้าน Scrap Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในงานพบกับสองวิทยากรรับเชิญผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมสีเขียว ได้เจาะลึกถึงกระบวนการแปลงสภาพเศษวัสดุเหลือใช้ หรือการทำให้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานตามหน้าที่เดิมได้แล้ว กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การแปลงเศษวัสดุเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยอาจไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเลย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ลงพื้นที่ยังโรงงานผู้ผลิต พร้อมเก็บข้อมูลจริงและวางแผนการผลิต เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการ Upcycling อย่างแท้จริง

อ่านต่อ >>

เวิร์กช็อป "วัสดุท้องถิ่น : โอกาสอยู่รอบตัวคุณ"
18 - 19 มิถุนายน 2557 | 9.30 – 18.00
ห้องออดิทอเรียม TCDC เชียงใหม่
โดย คุณศรัณย์ อยู่คงดี เจ้าของแบรนด์ SARRAN

Material ConneXion® Bangkok ชวนคุณมาเรียนรู้โอกาสในการนำวัสดุธรรมชาติรอบตัวและวัตถุดิบในชุมชนมาใช้ใน งานออกแบบ รวมถึงสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการค้นหาตัวตน ความแตกต่าง และขีดจำกัดในการพัฒนาแบรนด์ของคุณ กับ คุณศรัณย์ อยู่คงดี นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ SARRAN ที่มีเอกลักษณ์ในการนำวัสดุธรรมชาติผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยตลอดทั้ง 2 วันของเวิร์กช็อป วิทยากรจะมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนได้ผลงานต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต

อ่านต่อ >>

การบรรยาย “รู้เขารู้เรา : วัสดุไทยตอบโจทย์สถาปนิกได้อย่างไร”
22 พฤษภาคม 2557 | 13.30 -16.00 น.
ห้องออดิทอเรียม TCDC
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชพร ชูช่วย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิกสมดุล จำกัด

งานบรรยาย “รู้เขารู้เรา : วัสดุไทยตอบโจทย์สถาปนิกได้อย่างไร” จัดขึ้นเพื่อช่วยผู้ประกอบการวัสดุไทยค้นหาคำตอบว่า จะทำอย่างไรให้สามารถผลิตวัสดุที่ตรงตามความต้องการและการใช้งานของสถาปนิก ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการออกแบบ วางแผนการก่อสร้าง รวมถึงเลือกใช้วัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง โดยต้องคำนึงถึงเรื่องการจัดสรรพื้นที่ในส่วนต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน รูปทรงทางสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือ การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานและกลมกลืนกับปัจจัยรอบด้าน

อ่านต่อ >>

บรรยาย “เผยเทคนิคย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติ”
20 กุมภาพันธ์ 2557 | 13.30-16.30
ห้องออดิทอเรียม TCDC
โดย  อาจารย์พินัย ห้องทองแดง จากศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จังหวัดนครราชสีมา
        ดร.มณฑล นาคปฐม จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ในการบรรยาย “เผยเทคนิคย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติ” อาจารย์พินัย และ ดร.มณฑล นาคปฐม จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติทั้งสองท่านได้ให้ความรู้เบื้องต้น ตั้งแต่แหล่งที่มา ข้อจำกัด ของสีย้อมธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย ไหม ลินิน กัญชง) รวมทั้งกระบวนการการเตรียมเส้นใยก่อนการย้อมสีธรรมชาติ การเตรียมสกัดน้ำสีย้อมธรรมชาติ การย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติ และยังแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติย้อมด้วยสีธรรมชาติอีกด้วย

อ่านต่อ >>

สัมมนา “แนะนำวัสดุมวลเบา EPS GEOFOAM สำหรับงานก่อสร้างและออกแบบ”
17 มกราคม 2557 | 13.00 -17.45
ห้องออดิทอเรียม TCDC
โดย   สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
        คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        กลุ่มบริษัทโปลิโฟม
        และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

สัมมนา “แนะนำวัสดุมวลเบา EPS GEOFOAM สำหรับงานก่อสร้าง” นี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ของคุณสมบัติทางวิศวกรรมวัสดุ EPS GEOFOAM ซึ่งผลิตในประเทศไทย และการประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างทาง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การออกแบบและก่อสร้างสำหรับวิศวกร สถาปนิกไทย รวมทั้งผู้ผลิต รวมไปถึงการระดมความคิดเรื่องแนวทางและอนาคตของการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการประยุกต์ใช้วัสดุ EPS GEOFOAM ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ให้ได้มาตรฐานสากล
อ่านต่อ >>


   2556

เวิร์กช็อป “สร้างมูลค่าให้เศษวัสดุแบบ Upcycling”
26 พฤศจิกายน 2556 | 9:30 – 18.00 น.
ห้องออดิทอเรียม TCDC เชียงใหม่
โดย   ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต
          หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          อาจารย์ รุ่งทิพย์ ลุยเลา
          อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร และที่ปรึกษา ร้าน Scrap Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         สองวิทยากรรับเชิญผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมสีเขียว ได้เจาะลึกกระบวนการแปลงสภาพเศษวัสดุเหลือใช้ หรือการทำให้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานตามหน้าที่เดิมได้แล้ว กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การแปลงเศษวัสดุที่ไม่มีประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยอาจไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเลย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ลงพื้นที่ยังโรงงานผู้ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเก็บข้อมูลจริงและวางแผนการผลิต เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการ Upcycling อย่างแท้จริง

 
อ่านต่อ >>

เสวนาประกอบนิทรรศการ “The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์)”
24 กันยายน 2556 | 13.00 – 17.00
ห้องออดิทอเรียม TCDC
           
            เสวนาประกอบนิทรรศการ “The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์)” จัดขึ้นโดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material Connexion® Bangkok เพื่อบอกเล่าเบื้องหลังของโครงการต้นแบบซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไก “พัฒนาความสัมพันธ์ระดับอาชีพ” ให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบกลุ่มใหม่ๆ ภายใต้กรอบการทำงานระยะเวลา 9 เดือน
            พบกับผู้ร่วมโครงการทั้ง 4 คู่ ซึ่งได้ร่วมกันค้นหาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการต่อยอดวัสดุของผู้ผลิต พร้อมเรียนรู้ถึงกรอบวิธีคิด กระบวนการผลิต ความมุ่งหมาย และมุมมองต่อการบริโภคที่แตกต่างกัน นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกด้านได้อย่างลงตัว ทั้งในเชิงการผลิต การใช้งาน และเชิงพาณิชย์
อ่านต่อ >>

กิจกรรม “เปิดตัวหนังสือ “สินทรัพย์ (วัสดุ) ถิ่นอีสาน”
25 กรกฎาคม 2556 | 14.00 – 16.30 น.
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok, TCDC
โดย     ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
            คุณพลอย ศรีสุโร บรรณาธิการเล่ม

ภายในงานพบกับ ผศ. ธนสิทธิ์ จันทะรี ซึ่งร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการสัมผัสและพัฒนางานออกแบบร่วมกับผู้ผลิตชุมชนในภาคอีสานจากมุมของนักออกแบบ เพื่อตอบคำถามที่ว่า ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของตน กอปรกับภูมิปัญญาที่มีอยู่จะช่วยทำให้การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จได้อย่างไร
คุณพลอย ศรีสุโร บรรณาธิการเล่ม จะมาบอกเล่าวิธีการทำงาน และการจัดการข้อมูล ตั้งแต่ปรับเนื้อหาต้นฉบับ การจัดหมวดหมู่ ซึ่งทุกวัสดุที่ได้รับคัดเลือกต่างมีที่มา ต้นกำเนิด และเรื่องราวที่ชวนให้ค้นหาติดตามแตกต่างกันไป จนสามารถนำมาเล่าใหม่ให้น่าสนใจ และครบถ้วนด้วยกระบวนการผลิตในแต่ละวัสดุ

อ่านต่อ >>

วัสดุกับบรรจุภัณฑ์ : เชิงเทคนิคและการออกแบบ (เวิร์กช็อป)
10 กรกฎาคม 2556 | 13:00 – 17.00 น.
ห้องออดิทอเรียม TCDC เชียงใหม่
โดย     ดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง
           ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ จากศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
           และคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์  Design Director ผู้พัฒนาสินค้า Life-Style แบรนด์ Qualy

ในงานพบกับสองวิทยากรรับเชิญผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ ในช่วงที่หนึ่ง ดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์  จะมาให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ลงลึกตั้งแต่ความเป็นมา ไปจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุและคุณสมบัติที่สำคัญของบรรจุภัณฑ์ และที่ขาดไม่ได้คือ แนวคิดเชิงเทคนิคของการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ในช่วงที่สอง คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ จะมาให้แง่คิดและประสบการณ์ของการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองคิดและออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ QUALY เป็นผลิตภัณฑ์ทดลอง โดยใช้หลัก Recycle Reuse Reduce รวมถึงได้สัมผัสถึงมุมมองการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ต้องผ่านการขัดเกลาความคิดในมิติต่างๆอ่านต่อ >>

Material Innovation - What is next?(การบรรยาย)
30-31 พฤษภาคม 2556 | 13:00-17:00
ห้องออดิทอเรียม TCDC กรุงเทพฯ และ TCDC เชียงใหม่
โดย ดร. แอนดรูว์ เดนท์ (Andrew Dent, Ph.D.) รองประธานฝ่ายนวัตกรรมของ Material ConneXion

ในการบรรยายครั้งนี้ ดร. แอนดรูว์ เดนท์ (Andrew Dent, Ph.D.) ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทรนด์และเทคโนโลยีวัสดุ ที่ถูกพัฒนาและเลือกสรรไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และชุดกีฬา จากประสบการณ์ทั้งจากงานของ Material ConneXion เอง และโครงการที่ทำร่วมกับแบรนด์ดังจากทั่วโลก รวมถึงยกตัวอย่างวัสดุไทยที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในตลาดโลก ซึ่งท้าทายให้เราทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีด้าน วัสดุด้วยกัน

นอกจากนี้ ในการบรรยายที่ TCDC เชียงใหม่ ผู้ประกอบการไทยจะมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกับ Material ConneXion Bangkok จนประสบความสำเร็จในระดับโลกอีกด้วย

อ่านต่อ >>

“โฟม วัสดุทางเลือกเพื่อนวัตกรรมการก่อสร้าง” (การบรรยาย)
08 กุมภาพันธ์ 2556 | 13:00-17:00
ห้องออดิทอเรียมและห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ TCDC
โดย  คุณรอน อาเดส ผู้ริเริ่มและครอบครองอนุสิทธิบัตรการใช้โฟมในโครงสร้างงานก่อสร้าง
         คุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทโยธาโฟม
         คุณวสันต์ กลิ่นชั้น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โปลิโฟม จำกัด
         ร่วมกับห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

ร่วมเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดและการพัฒนาวัสดุโฟมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะมาไขความลับนี้ให้เราฟังว่าอนาคตของสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการนำโฟมมาทำโครงสร้างอย่างไร และโฟมกลายเป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่น่าจับตามองในศตวรรษนี้ได้อย่างไรอ่านต่อ >>

เสวนา ‘Unmet Need: คิดโดนใจ’ (การบรรยาย)
25 มกราคม 2556 | 13:00-17:30
ห้องออดิทอเรียมและห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ TCDC
โดย  คุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อำนวยการ Material ConneXion Bangkok และหัวหน้าฝ่ายศูนย์ความรู้สร้างสรรค์ TCDC
       คุณธีรชัย ศุภเมธีกุลวัฒน์ Design Director ผู้พัฒนาสินค้า Life-Style แบรนด์ Qualy
       และดร. พสุ สิริสาลี นักวิจัยห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ MTEC

งานเสวนา ‘Unmet Need: คิดโดนใจ’ เป็นกิจกรรมต่อยอดจากนิทรรศการชื่อเดียวกัน เพื่อนำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน ที่กลายเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลก และพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับแพร่หลาย ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ถูกมองข้ามในแง่ต่างๆ เช่น การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น และให้แนวคิดด้านการใช้งานออกแบบและเทคโนโลยีวัสดุในการพัฒนาสินค้าเหล่านี้

อ่านต่อ >>


   2555

โฟมจำเป็นกว่าที่คิด (การบรรยาย)
21 กันยายน 2555 | 13:00-17:00
ห้องออดิทอเรียม TCDC


โดย   คุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือ โปลิโฟม และทีมงานโยธาโฟม
          คุณเอกวุฒิ ทรัพย์เจริญ เจ้าของ La Toscana Resort อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
 และ  คุณ Ron Ardres ผู้คิดค้นนวัตกรรมการใช้โฟมเพื่อการก่อสร้าง และเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์โฟมเพื่อการก่อสร้างคนแรกของโลก

ในงานเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องโฟม นับจากกระบวนการผลิต การพัฒนาศักยภาพของโฟมไปสู่การใช้งานในรูปแบบต่างๆ การใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงกระบวนการจัดเก็บย่อยสลายโฟมที่ถูกต้องเมื่อเลิกใช้งานแล้ว
รวมไปถึงการแนะนำ ‘โยธาโฟม’ นวัตกรรมใหม่จากโปลิโฟม ที่พัฒนาโฟมให้สามารถนำใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งให้ความแข็งแรง ทนทาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ 

วีดีโอการบรรยาย

อ่านต่อ >>

Download PDF

Material ConneXion Bangkok Open House: เปิดบ้านวัสดุล้ำ นำเทรนด์โลก
13 กรกฎาคม 2555 | 13:30-17:00
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

โดย  ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุของ Material ConneXion Bangkok 
         คุณภาคภูมิ เพิ่มมงคล ผู้บริหารบริษัท พีไอพี อิเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ผู้ค้นคิดนวัตกรรมวัสดุมาสก์พอกหน้าวุ้นมะพร้าวนาโน
         คุณวิญญู วรัญญู ผู้บริหาร หจก. ที่นอนจารุภัณฑ์ ผู้ปลุกชีวิตให้กับนุ่น
         อาจารย์ภัทรพล จันทร์คำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
         คุณกัญญาพร แสงถาวร สมาชิกแพลตตินัมของห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

ในงานพบกับการเสวนาโดยวิทยากร 5 ท่าน ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประโยชน์และความสะดวกที่ได้รับจากการใช้ฐานข้อมูล เทียบกับกระบวนการวิจัยหรือแสวงหาวัสดุแบบเดิม การใช้ฐานข้อมูลในแง่ของการเป็นช่องทางการตลาด เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าสู่เวทีต่างประเทศ รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพ จากการเรียนรู้ในระบบ
อ่านต่อ >>

Medium Award 2012

งานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ “World Top Designer Brands: Knowledge Sharing & Biz Matching
10 พฤษภาคม 2555 | 09:30-18:00
ห้องออดิทอเรียม TCDC

ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion Bangkok และ สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน จัดงานสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ “World Top Designer Brands: Knowledge Sharing & Biz Matching” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการไทยศักยภาพสูง และลูกค้าระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านสิ่งทอ เส้นใยธรรมชาติ และวัสดุเพื่อการตกแต่ง ได้พบปะและเจรจาการค้าเพื่อขยายแนวทางการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศร่วมกัน

งานสัมมนาจะครอบคลุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ กระบวนการคิดและการออกแบบพัฒนาสินค้า การบริหารแบรนด์และช่องทางการจัดจำหน่าย ไปจนถึงความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ระดับโลก และการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ของตลาดในสหรัฐอเมริกา โดยดีไซเนอร์ชื่อดัง บายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย ที่ต้องการขยายธุรกิจการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยและมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอ วัสดุตกแต่งบ้าน โดยเน้นไปที่วัสดุธรรมชาติ งานเส้นใยธรรมชาติ สินค้าหัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติ ของประดับตกแต่งที่ทำจากผ้า

อ่านต่อ >>

Sharing and Biz Matching

การบรรยาย "ความรู้เรื่องไม้"
01 มีนาคม 2555 | 14:00-16:30
ห้องออดิทอเรียม TCDC

โดย คุณสมานชัย อธิพันธุ์อำไพ ตำแหน่ง CEO บริษัท ลีโอวูดอินเตอร์เทรด จำกัด

การบรรยาย “ความรู้เรื่องไม้” จะแนะนำให้คุณได้เข้าใจทรัพยากรอันทรงคุณค่าชนิดนี้มากขึ้น ตั้งแต่ประเภทของไม้ เช่น ไม้จริง ไม้วีเนียร์ ไม้จากป่าธรรมชาติ ไม้จากป่าปลูก ไม้ในประเทศไทย ไม้นำเข้า ไปจนถึงการเลือกใช้ไม้แต่ละชนิดให้เหมาะกับคุณสมบัติเฉพาะตัว นอกจากนี้จะมีการสาธิตตัวอย่างของไม้ประเภทต่างๆ การติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องเรือน และวัสดุไม้อย่างง่ายๆ ที่สามารถทำได้เอง

วิดีโอการบรรยาย

อ่านต่อ >>

เอกสารประกอบ

การบรรยาย “อาหารฉลากเขียวและนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารรักษ์โลก”
26 มกราคม 2555 | 14:00-16:00
ห้องออดิทอเรียม TCDC
โดย
อาจารย์ชลธี สีหะอำไพ ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกอย่างยาวนาน จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเนินธุรกิจแบบ Green Food และบทบาทของนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารฉลากเขียว

การบรรยายจะแบ่งเป็น 4 หัวข้อ คือ วิกฤติการณ์โลกร้อนและความเป็นมาของอาหารฉลากเขียว, ธุรกิจอาหารฉลากเขียวและสมาพันธ์ร้านอาหารรักษ์โลก (Green Restaurant Association: GRA) คืออะไร และมีบทบาทต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไร, ประเภทของอาหารและธุรกิจอาหารฉลากเขียว เช่น fine cuisine, organic food, slow food เป็นต้น ปิดท้ายด้วยนวัตกรรมวัสดุในธุรกิจอาหารฉลากเขียว

วิดีโอการบรรยาย

อ่านต่อ >>

Green Food 2012_part1&2    Green Food 2012_part3&4


   2554

เสวนา "วัสดุไทยจากภาคเหนือตอนบน สู่ธุรกิจสร้างสรรค์"
07 ตุลาคม 2554 | 14:00-16:00
ห้องออดิทอเรียม TCDC

โดย สเริงรงค์ วงษ์สวรรค์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ Rubber Killer
       สายอรุณ เวียงคำ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาทอด้วยรักถักด้วยใจ
       ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
       อนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้ด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ผู้ดำเนินรายการ

ร่วมเรียนรู้วัสดุผ่านมุมมองธุรกิจสร้างสรรค์ของคนเมืองเชียงใหม่ ที่คิดและเพิ่มคุณค่าวัสดุโดยนำไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีเอกลักษณ์และโดดเด่น ทั้งยังคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ทดแทน หรือของเก่านำมาคิดใหม่ โดยสองเจ้าของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ Rubber Killer และ บ้านถักทอ เชียงคำ รวมทั้งติดตามเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์ลงพื้นที่สรรหาวัสดุที่น่าสนใจทั้ง 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน พะเยา จากอาจารย์ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ หัวหน้าโครงการสรรหาวัสดุท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน

ทำความรู้จักกลุ่มบ้านถักทอได้ที่ http://www.cddphayao.com/index.php/home/viewvideo/292/otop/--

วีดีโอ


อ่านต่อ >>

บ้านถักทอ เชียงคำ

New Material Solution Open House (Material Submission Session)
15 กันยายน 2554 | 14:00-18:00
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

นี่คือโอกาสเบิกทางวัสดุของท่านสู่ตลาดโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านเป็นผู้ผลิตวัสดุหรือมีกระบวนการผลิตวัสดุที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียงแค่ท่านกรอกรายละเอียดของวัสดุและนำตัวอย่างชิ้นวัสดุของท่านมาสมัครที่เรา  
อ่านต่อ >>

แบบฟอร์มใบสมัคร   ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

เบื้องหลังนิทรรศการ จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย
27 สิงหาคม 2554 | 14:00-17:00
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

โดย ทีมนักออกแบบทั้ง 6 ท่าน จากนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย”
         คุณสุภาวี ศิรินครา นักออกแบบเครื่องประดับ
         คุณกฤษณ์ เย็นสุดใจ นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
         คุณปิติ อัมระรงค์ และ คุณจุฑามาส บูรณะเจตน์ นักออกแบบจาก object design alliance หรือ o-d-a
         ม.ล. ปรเมศ วรวรรณ นักออกแบบอุตสาหกรรม
         คุณรชพร ชูช่วย กับทีมสถาปนิกกลุ่ม all(zone)

ดำเนินรายการโดย คุณวุฒินันท์ จินศิริวานิชย์ ภัณฑารักษ์นิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” และคุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ Material ConneXion® Bangkok

สัมผัสเบื้องหลังนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” ตั้งแต่ปฏิบัติการจับคู่ระหว่างวัสดุที่ผลิตในประเทศกับความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบสาขาต่างๆ มาคัดเลือกวัสดุไทยที่คัดสรรไว้ในห้องสมุดวัสดุของ Material ConneXion® Bangkok เพื่อนำไปทดลองและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ทางการตลาดและการผลิตจริง

วิดีโอเสวนา

อ่านต่อ >>

ภาพเบื้องหลัง

การบรรยาย "รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า"
14 ก.ค. 2554 | 14:00-16:00
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

โดย ดร. นราพร รังสิมันตกุล
         ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
         ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร 
         นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

งานบรรยาย “รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า” (Care and Fiber Label for Garment) จะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งได้รับคัดเลือกและรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของ Material ConneXion® Bangkok
จากนั้นได้รับเกียรติจาก ดร. นราพร รังสิมันตกุล มาบอกเล่าเรื่องราวของฉลากทั้งสองประเภท ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใยและการใช้งานที่เหมาะสม ฉลากที่กำกับเรื่องเส้นใยสำหรับเสื้อผ้าที่ต้องการส่งออกไปยังต่างประเทศ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของฉลากระบุประเภทของเส้นใย และวิธีการซักรีดผ่านตัวอย่างฉลากที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกา และแนะนำการอ่านสัญลักษณ์ในฉลาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง

วิดีโอการบรรยาย

อ่านต่อ >>

Materials Update

New Material Solution Open House (Material Submission)
29 เมษายน 2554 | 14:00-18:00 น.
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

หากท่านเป็นผู้ผลิตวัสดุหรือมีกระบวนการผลิตวัสดุที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นี่คือโอกาสเบิกทางวัสดุของท่านสู่ตลาดโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยวัสดุของท่านที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ไปจัดแสดงที่ห้องสมุดวัสดุทั้ง 5 สาขาทั่วโลก ได้แก่ นิวยอร์ก กรุงเทพฯ แดกู โคโลญ และมิลาน รวมถึงแสดงไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับให้นักออกแบบและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกได้เลือกใช้งาน โดยติดต่อสั่งซื้อกับท่านได้โดยตรง
อ่านต่อ >>

แบบฟอร์มใบสมัคร (ภาษาไทย)   แบบฟอร์มใบสมัคร (ภาษาอังกฤษ)

เสวนาเปิดตัวหนังสือ “ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย”
10 มีนาคม 2554 | 14:00-17:00
ห้องออดิทอเรียม, TCDC
โดย
คุณธิติ อมรพัชระ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของผลิตภัณท์ไม้มะม่วง Charcoal Line
คุณธนา ทิพย์เจริญ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของผลิตภัณท์ไม้ไผ่ Za-baai Bamboo
คุณเชน สุวิกะปกรณ์กุล เจ้าของสำนักพิมพ์เซรินเดีย

วัสดุแต่ละชิ้นล้วนมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง... มาสัมผัสประสบการณ์และเรื่องราวของวัสดุชนิดต่างๆ ที่นักออกแบบและผู้ผลิตชาวไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนถึงอิทธิพลของวัสดุ และวิธีการเลือกใช้วัสดุในการออกแบบของไทย ผลงานทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นศักยภาพอันล้นเหลือในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้วัสดุเป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบเพื่อสร้างทิศทางใหม่ของวัสดุไทย

วิดีโอเสวนา


อ่านต่อ >>

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เบิกทาง SMEs ตีตลาดสีเขียว”
24 กุมภาพันธ์ 2554 | 10:30-18:00 น.
ห้องออดิทอเรียม, TCDC
โดย ทีมนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

เวิร์คช็อปเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ก่อนก้าวสู่ตลาดในยุคเศรษฐกิจสีเขียว ร่วมเรียนรู้เทคนิคการตลาดและระบบการจัดการแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองกระแสรักโลกทั้งระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจในเรื่องฉลากสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด และที่สําคัญยังช่วยเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการอีกด้วย

วิดีโอสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

อ่านต่อ >>

ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2


   2553

เสวนา “วัสดุไทย: กล้าคิดต่าง เบิกทางสู่ตลาดโลก”
19 พฤศจิกายน 2553 | 14:00-16:30 น.
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

ผู้ผลิตวัสดุไทยที่ประสบความสำเร็จในการค้นคว้าพัฒนาและผลิตวัสดุได้มาตรฐานสากล และสามารถทำตลาดขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันวิธีคิดและมุมมองในการทำธุรกิจและการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จจากผู้พัฒนาวัสดุทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
คุณนิติพันธ์ ดารกานนท์ กรรมการบริษัท เอ็นคิวด์ จำกัด ผู้ผลิต Sonite นวัตกรรมวัสดุตกแต่งพื้นผิว
คุณทองดี ศรีกุลศศิธร กรรมการผู้จัดการบริษัท พาโนรามา ซอยอิงค์ จำกัด ผู้ผลิตหมึกพิมพ์ที่ทำจากน้ำมันถั่วเหลือง
คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี กรรมการผู้จัดการบริษัท สามพิม จำกัด ผู้ผลิตแผ่น Garmento จากเศษผ้ายีนส์


วิดีโอเสวนา

อ่านต่อ >>

ข้อมูลเพิ่มเติม

เสวนา “วัสดุไทย: ภูมิปัญญาท้องถิ่นแถบภาคเหนือตอนล่าง”
30 กันยายน 2553 | 14:00-16:30
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุในแถบภาคเหนือตอนล่าง อันประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร อุทัยธานี ตาก และพิจิตร ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและดํารงไว้ซึ่งคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนได้อย่างเข้มแข็งอีกด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังนกกระจอกเทศ เฟอร์นิเจอร์จากใยกล้วยและผ้าทอต่างๆ เป็นต้น


วิดีโอเสวนา

อ่านต่อ >>

Materials Update   ข้อมูลวัสดุไทยแถบภาคเหนือตอนล่าง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ VS การบริหารธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่า”
09 กันยายน 2553 | 10:30-17:00
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

ร่วมเรียนรู้ถึงแง่คิดและประสบการณ์ของการบริหารธุรกิจที่ต้องการกระตุ้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจและนักออกแบบ บนพื้นฐานการสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตและขายได้จริงในท้องตลาด นอกจากนี้ ยังเข้าใจถึงเงื่อนไขการพัฒนาสินค้านวัตกรรมและบริการใหม่ด้านอื่นๆ อาทิเช่น วัสดุ เทคโนโลยีการผลิต และมาตรฐานคุณภาพ เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
อ่านต่อ >>

การเสวนา “วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง”
26 สิงหาคม 2553 | 14:00-16:30
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

งานเสวนา “วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง” เริ่มต้นด้วยการนำเสนอนวัตกรรมวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก โดยคุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อํานวยการ Material ConneXion® Bangkok

ต่อจากนั้นจะเป็นการเสวนาโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล หนึ่งในทีมวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เกี่ยวกับ “ฟิล์มรักษาความสดสำหรับผลิตผลในเขตร้อน” ช่วยยืดอายุและรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ในเขตร้อนโดยเฉพาะ สุดท้ายมาร่วมเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับคุณอนุสรณ์ เงินยวง เจ้าของไอเดียเก๋ที่มองเห็นประโยชน์ของถุงพลาสติกชนิดต่างๆ มากไปกว่าเป็นเพียงแค่ขยะ จึงนำความรู้ที่มีเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์มาทำให้ขยะถุงพลาสติกเหล่านี้กลับมาเกิดใหม่ ในรูปแบบกระเป๋า ภายใต้แบรนด์ Global Trash Chic

วิดีโอเสวนา

อ่านต่อ >>

New Material Solution Open House II (Material Submission Session)
20 สิงหาคม 2553 | 14:00-18:00
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

หากท่านเป็นผู้ผลิตวัสดุหรือมีกระบวนการผลิตวัสดุที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นี่คือโอกาสเบิกทางวัสดุของท่านสู่ตลาดโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเพียงแค่ท่านกรอกรายละเอียดของวัสดุและนำตัวอย่างชิ้นวัสดุของท่านมาสมัครกับเราวันนี้ โดยวัสดุของท่านที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ไปจัดแสดงที่ห้องสมุดในนิวยอร์ก กรุงเทพฯ แดกู โคโลญ และมิลาน รวมถึงแสดงไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับให้นักออกแบบและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกได้เลือกใช้งาน โดยติดต่อสั่งซื้อกับท่านได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากทางหนึ่ง
อ่านต่อ >>

งานสัมมนา “วัสดุธรรมชาติของไทย: เส้นใยอินทรีย์”
11 สิงหาคม 2553 | 14:00-17:00
ห้องออดิทอเรียม, TCDC
โดย
คุณพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
คุณดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ บริษัท ดีดี เนเจอร์คราฟท์ จำกัด
ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

จากแนวโน้มการตลาดในปัจจุบัน กระแสรักษ์โลกและความตื่นตัวในการใช้วัสดุธรรมชาติ ปลอดสารพิษมีมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันมานิยมสินค้าออแกนิกกันมากขึ้น เส้นใยอินทรีย์จึงเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าได้หลากหลาย
พบกับเรื่องราวของเส้นใยอินทรีย์ การเกษตรอินทรีย์ และแนวโน้มของตลาดสิ่งทออินทรีย์ รวมถึงการติดฉลากและการรับรอง โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรรมสิ่งทอ พร้อมเคล็บลับความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ใยกัญชงออร์แกนิก โดยผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ที่สุดของไทย

วิดีโอสัมมนา

อ่านต่อ >>

งานเสวนา “เครื่องประดับศิราภรณ์: มรดกภูมิปัญญาไทย”
25 มีนาคม 2553 | 14:00-16:30
ห้องออดิทอเรียม, TCDC

งานเสวนาเริ่มด้วยการนำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งถูกคัดเลือกไว้ในฐานข้อมูลของ Material ConneXion® และนำเสนอโดย คุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อํานวยการ Material ConneXion® Bangkok ต่อจากนั้นอาจารย์ณรงค์ชัย มากบำรุงจิต อาจารย์โรงเรียนดอนยาง ศิลปินเมืองเพชรผู้มีความเชี่ยวชาญการทำเครื่องประดับศิราภรณ์แห่งกลุ่มเพชรศิราภรณ์เครื่องประดับไทยจะเปิดเผยเบื้องหลังภูมิปัญญาไทยในการทำเครื่องประดับให้มีความอ่อนช้อยและงดงาม จนได้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวของเมืองเพชรบุรี
อ่านต่อ >>

New Material Solution Open House (Material Submission Session)
25 กุมภาพันธ์ 2553 | 14:00-18:00
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

หากท่านเป็นผู้ผลิตวัสดุหรือมีกระบวนการผลิตวัสดุที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นี่คือโอกาสการเบิกทางของวัสดุท่านสู่ตลาดโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ท่านกรอกรายละเอียดของวัสดุท่านและนำตัวอย่างชิ้นวัสดุมาสมัครกับเราวันนี้ คณะกรรมการของ Material ConneXion ที่นิวยอร์ก ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัสดุใหม่ๆ เพื่อเพิ่มเข้าไปเป็นวัสดุใหม่ล่าสุดในฐานข้อมูล โดยวัสดุของท่านที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงไว้ที่ห้องสมุดในนิวยอร์ก มิลาน โคโลญจ์ กรุงเทพฯ และแดกู (ประเทศเกาหลี) รวมถึงแสดงไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับให้นักออกแบบและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกได้เลือกใช้งาน โดยติดต่อสั่งซื้อกับท่านได้โดยตรงซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากทางหนึ่ง
อ่านต่อ >>


   2552

เสวนา “วัสดุอีสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
27 ตุลาคม 2552/ 14.00-16.30 น.
ณ. ห้องออดิทอเรียม, TCDC
โดย
ธนสิทธิ์ จันทะรี อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรืองอุไร ซาแป เจ้าของผลิตภัณฑ์ใยบวบ กลุ่ม "ไทเมืองเพียง"
ประไพพรรณ แดงใจ ผู้จัดตั้งกลุ่มฑีตาเพื่อฟื้นฟูผ้าย้อมคราม
อนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้ด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ผู้ดำเนินรายการ

มาร่วมเรียนรู้วัสดุในภาคอีสานผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนได้อย่างเข้มแข็ง
อ่านต่อ >>

งานเสวนาโครงการ DAMU
13 สิงหาคม 2552

โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชเส้นใยและวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร (Development of  Agricultural Material Utilization Project หรือ  DAMU  Project)   เป็นหนึ่งในโครงการที่มุ่งมั่นพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าและสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จริง โครงการนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักในวงกว้างว่า ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่   และมีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความร่วมมือกันของบุคลากรหลัก   3  ฝ่าย  คือ  องค์ความรู้จากนักวิจัย   การสนับสนุนด้านทรัพยากรการผลิตจากผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงความคิดเข้ากับวัสดุและความต้องการของผู้ใช้งานจากนักออกแบบ

ในงานเสวนาจะมีการสนทนาโดยยกตัวอย่างการทดลองครั้งล่าสุดของโยธกา เป็นกรณีศึกษาซึ่งต้องร่วมมือกับนักวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่

อ่านต่อ >>

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตีความเทรนด์อย่างไรให้เหมาะกับแบรนด์
24,28,31 กรกฎาคม 2552

การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสินค้าแฟชั่น แบรนด์เกิดใหม่ในตลาดมากมาย ลูกค้าเลือกซิ้อสินค้าแฟชั่นเพิ่มขึ้นพร้อมกับเทรนด์ใหม่ๆ ในตลาดทุกวัน มีแต่แบรนด์ที่เข้มแข็งและสามารถนำเสนอสินค้าด้วยเทรนด์ตรงใจลูกค้าพร้อมเอกลักษณ์ในแบรนด์ที่โดดเด่นเท่านั้น ที่จะอยู่รอดในเวทีการแข่งขันนี้

กระบวนการตีความเทรนด์เป็นการผสมผสานศาสตร์และศิลป์ พลังของการเชื่อมโยงนักการตลาด นักออกแบบ ผู้บริหารแบรนด์ และนักบริหารจัดการสินค้า (merchandiser) โดยอาศัยข้อมูลเทรนด์เชิงลึกที่จะเข้าใจพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นของกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการออกแบบแฟชั่นในเชิงพาณิชย์
อ่านต่อ >>

สิ่งทอรักโลก (การบรรยาย)
15 กรกฎาคม 2552

มาร่วมเรียนรู้กันว่า การทอผ้าไหมโดยนำแนวคิด Ecology มารวมเข้ากับ Textile สามารถสร้างสรรค์สิ่งทอรักโลก (Eco-fabrics) ขึ้นได้อย่างไร การพัฒนาผ้าผืน Eco Novelty Fabrics Development ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค มีองค์ประกอบอะไรบ้าง? และผลิตภัณฑ์ประเภทไหนถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม? Green, Environmentally-friendly หรือ Eco-fabrics ในประเทศไทยทำได้จริงหรือ? จากมุมมองของผู้บริโภคและนักออกแบบ ควรเลือกวัสดุและกระบวนการพัฒนาผ้าผืน “ผลิตภัณฑ์สีเขียว” นี้อย่างไร? การเจาะลึกสิ่งทอสีเขียวในแง่มุมไหน จะช่วยอุตสาหกรรมของเราเดินไปสู่การเปลี่ยนโลกใบนี้ให้น่าอยู่
อ่านต่อ >>

การเสวนาบรรจุภัณฑ์รัก/รกโลก(เสวนา)
19 พฤษภาคม 2552

มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ “เกณฑ์การเลือกสรรบรรจุภัณฑ์” ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ “สีเขียว” นำไปสู่การใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิต และการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น เพื่อช่วยกำหนดแนวทางการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและรอยเท้าทางนิเวศน์ ทั้งนี้ การกำหนดว่าบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ต้องวิเคราะห์ทั้งในแง่ของการออกแบบ การเลือกวัสดุ กระบวนการผลิต และวัฎจักรชีวิต

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับ “ไลฟ์สไตล์สีเขียวกับบรรจุภัณฑ์รักโลก” ซึ่งจะช่วยตอบคำถามว่า เราจะออกแบบบรรจุภัณฑ์สีเขียวได้อย่างไร? นักออกแบบควรกระตุ้นให้ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ และผู้จัดจำหน่าย หันมาทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือไม่?
อ่านต่อ >>

การออกแบบอย่างยั่งยืน: ความท้าทายที่มากับความเป็นไปได้อันไร้ข้อจำกัด (เสวนา)
31 มีนาคม 2552

 
โดย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโตหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และภัทรพล จันทร์คำ อาจารย์ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และที่ปรึกษาด้านการออกแบบประจำห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

“การออกแบบอย่างยั่งยืน” มีองค์ประกอบหลายมิติ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การสร้างสมดุลย์ระหว่างองค์ประกอบทั้งสามนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะไม่เพียงต้องสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับทุกฝ่าย แต่แนวทางการออกแบบอย่างยั่งยืนนั้นมีอยู่มากมายจนนับไม่ถ้วน
ในความพยายามที่จะบรรลุถึงการออกแบบที่ยั่งยืน นักออกแบบทั่วโลกได้เลือกใช้วัสดุธรรมชาติ ปลอดภัย และวัสดุเหลือใช้หรือรีไซเคิลบางคนก็เน้นที่การใช้ทรัพยากรที่สร้างขึ้นใหม่ได้และเลือกซื้อกับผู้ผลิตที่มีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมบ้างก็พัฒนากลยุทธใหม่ๆ เช่น การประเมินวัฏจักรชีวิต ซึ่งใช้วัดผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งยังมีการนำระบบการผลิตแบบลีน
(Lean Manufacturing) มาใช้เพื่อลดความสูญเปล่าในโรงงานหลายแห่ง
งานเสวนาครั้งนี้จะไม่มุ่งเน้นเฉพาะการออกแบบและผลิตสินค้าแต่จะพูดถึงการออกแบบในหลายระดับ ทั้งในด้านสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การพัฒนาวัสดุ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเราจะออกแบบอย่างยั่งยืนได้อย่างไร? เราต้องทำอย่างไรเพื่อบรรลุถึงการออกแบบอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง?
การออกแบบที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ทันสมัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีได้หรือไม่?
อ่านต่อ >>

ผสมผสานวัฒนธรรม (ไทย) ในการออกแบบ (เสวนา)
03 กุมภาพันธ์ 2552

งานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “เชื่อมขนมหวาน สานขนมไทย” (Sweets Knit Jewelry) ซึ่งนำเสนอผลงานการออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากขนมหวานแบบไทยๆ ของนักศึกษาสาขาออกแบบสิ่งทอ และสาขาออกแบบเครื่องประดับและโลหะภัณฑ์ ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อ่านต่อ >>


   2551

จ่ายเงินให้คุ้มเงิน... เพื่อบ้านอยู่สบายๆ: รายการหมอบ้านพบชาว TCDC (การบรรยาย)
20 พฤศจิกายน 2551

 ครั้งแรกกับ “รายการหมอบ้านพบชาว TCDC” พบกันกับตัวจริงเสียงจริงของ “หมอบ้าน”ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงและลีลาเฉพาะตัว จะมาไขข้อข้องใจอย่างเป็นกันเอง กับ 108 คำถาม – คำตอบ ในหัวข้อ “จ่ายเงินให้คุ้มเงิน... เพื่อบ้านอยู่สบายๆ”
อ่านต่อ >>

เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่องานออกแบบและการสร้างแบรนด์ (การบรรยาย)
2 กันยายน 2551

โดย ทิม แอโรว์สมิทธ์  ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท  บลู  มาลิน เอเชีย  ผู้เชี่ยวชาญด้าน  การสร้าง
แบรนด์ระดับโลกที่คร่ำหวอดในธุรกิจมากว่า 15 ปี กับการถ่ายทอดผลงานผ่านกรณีศึกษาระดับนานาชาติ พร้อมการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุอย่างสร้างสรรค์
อ่านต่อ >>

คลี่ผืนผ้า...มองหานวัตกรรม
17 มิถุนายน 2551

พบกับคุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผลงานเสื้อกันยุง และดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เล่าถึงประสบการณ์ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา เสื้อกาวน์หรือชุดป้องกันการติดเชื้อทางการแพทย์ และการพัฒนาผ้าหุ้มเบาะรถยนต์คุณสมบัติสามารถทำความสะอาดตัวเองได้
อ่านต่อ >>


   2550

พืชเส้นใยธรรมชาติกับเทคโนโลยีระดับอุตสาหกรรมของไทย (เสวนา)
23 สิงหาคม 2550

โดย ดร. นิคม แหลมสัก รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วรธรรม อุ่นจิตติชัย หัวหน้างานอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้ กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และป้องกันรักษาเนื้อไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้
วิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เครือซีเมนต์ไทย

ภัทรพล จันทร์คำ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กนกอร คังสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ “การพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชเส้นใยธรรมชาติและวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร” ภายใต้ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Material ConneXion Bangkok

อ่านต่อ >>

วัสดุไทยใส่ใจการออกแบบ (เสวนา)
17 กรกฎาคม 2550

เสวนา โดย ภัทรพล จันทร์คำ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบประจำ Material ConneXion Bangkok
อ่านต่อ >>

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก
26 มิถุนายน 2550

การบรรยาย การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ และ ดร.วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)


วิดีโอการบรรยาย


อ่านต่อ >>

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
17 กุมภาพันธ์ 2550

การบรรยายโดย ภัทรพล จันทร์คำ อาจารย์ประจำภาควิชาการ ออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิดีโอการบรรยาย

อ่านต่อ >>

วัสดุที่เป็นมิตรสำหรับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
16 กุมภาพันธ์ 2550

การบรรยาย วัสดุที่เป็นมิตรสำหรับการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยดร. ซินเธีย ไทเลอร์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านวัสดุ นักวิจัยในทีม Advanced Material Solutions จาก Material ConneXion, New York


วีดีโอการบรรยาย

อ่านต่อ >>

อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Material ConneXion Database
09 กุมภาพันธ์ - 06 เมษายน 2550

Material ConneXion Bangkok เปิดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Material ConneXion Database ซึ่งรวบรวมข้อมูลวัสดุกว่า 3,000 ชนิดจากทั่วโลกที่คัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ เพื่อให้คุณได้รู้จักวัสดุที่มีนวัตกรรมล้ำหน้าในทุกแง่มุม
อ่านต่อ >>

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัสดุ: ศิลปะและนวัตกรรมของวัสดุตกแต่ง
26 มกราคม 2550

เสวนาโดย นาถวัฒน์ ธัมพิพิธ ผู้อำนวยการโครงการ จาก VISIONNEX ร่วมด้วย กฤษณพงศ์ เกียรติศักดิ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Wallpaper และ วินัย ฉัยรักษ์พงศ์ ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท blulg studio


วิดีโอเสวนาอ่านต่อ >>


   2549

วัสดุแห่งอนาคต: โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย
15 ธันวาคม 2549

เชิญฟังเสวนาในหัวข้อ วัสดุแห่งอนาคต: โอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติของไทย ท่านจะได้รับทราบกระแสความนิยมล่าสุด รวมถึงความก้าวหน้าด้านเทคนิคการออกแบบเพื่อนำมาใช้พัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เส้นใยธรรมชาติ


วิดีโอเสวนา

อ่านต่อ >>

© 2018 Material ConneXion, All rights reserved.