ภาษาไทย | English   
New York | Bangkok | Bilbao | Daegu | Milan | Skövde | Tokyo
Material Database Login
Home* Programs
   2015

เวิร์กช็อป “Packaging 360° ”
29 - 30 เมษายน 2558 | 10:00-17:30
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย เชียงใหม่

โดย ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok
       ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.

       เวิร์กช็อป “Packaging 360° : รอบรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์” จะพาคุณไป รู้จักกับวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ จากการวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน ตลอดจนการวิเคราะห์กระบวนการบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ การตรวจรับบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การออกแบบวิธีการบริโภค การขนส่ง การถนอมสินค้าระหว่างขนส่งเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และผู้ประกอบการได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ กับกระบวนการออกแบบ กลยุทธ์การวิเคราะห์กระบวนการเรื่องบรรจุภัณฑ์ทีนอกเหนือจากเรื่องความสวย งามและกราฟิก และผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ทำได้จริงด้วยตัวเอง โดยคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Co-Founder & Design Director แบรนด์ “Qualy” สินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี การันตีจากยอดการส่งออกไปกว่า 50 ประเทศทั่วโลก


Readmore>>


   2014

เวิร์กช็อป "พลาสติกชีวภาพ: ทางเลือกที่ยั่งยืน”
27 พฤศจิกายน 2557 13.00-16.30
ห้องออดิทอเรียม TCDC
โดย Material ConneXion® Bangkok ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย หรือ TBiA

       ภายในงานจะมีการแนะนำความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้คุณสมบัติและข้อจำกัดในการใช้งาน และร่วมค้นหาคำตอบว่าเหตุใดบริษัทชั้นนำของโลกถึงเลือกใช้พลาสติกชีวภาพเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน พร้อมนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม ในเวิร์กช็อปเข้มข้นโดยสองผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ คุณอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรืองวา แสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัด เลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (TBiA) และ คุณปนิลดา เจริญผล Product Manager, Specialty Plastics บริษัท บีเอเอสเอฟ(ไทย) จำกัด

Readmore>>

Bioplastic Presentation

เสวนา “Research Success Stories: มากกว่างานวิจัยแต่ใช้ได้จริง”
30 ตุลาคม 2557 | 14.00 - 17.00
ห้องออดิทอเรียม TCDC
โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ร่วมกับ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

      ในงานพบกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากเอ็มเทคที่จะมาแนะนำให้รู้จักกับนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาต่อยอดวัสดุ ผ่านตัวอย่างงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ อาทิ นวัตกรรมเพิ่มคุณสมบัติเซรามิกส์ นวัตกรรมยางที่เป็นได้มากกว่าสินค้าเกษตร และ ผลงานวิจัยหินอ่อนสังเคราะห์ Green Product รวมถึงบริการต่างๆ ของเอ็มเทค สวทช. ซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเข้าใช้บริการ เหมาะสำหรับผู้ผลิตวัสดุ ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และผู้ที่สนใจทั่วไป
Readmore>>

งานบรรยายและพิธีเปิดนิทรรศการ “The Cooperation II: คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 2”
18 กันยายน 2557 | 13.00-17.00 น.
ห้องออดิทอเรียม และโถงทางเข้า TCDC
      
       โครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบของห้องสมุดวัสดุเพื่อการ ออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok) เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานใหม่ๆ ที่ประสานพลังระหว่าง 4 คู่ ผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้เฉพาะคู่ที่ทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการก้าวข้ามและเรียนรู้การทำงานของคู่อื่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อมกันอีกด้วย จนกลายเป็นนิทรรศการ The Cooperation II : คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 2

       โดยในงานเสวนาผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ ทั้ง 4 คู่ ได้มาบอกเล่าเบื้องหลังการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-creation) นำมาซึ่ง “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” อันมีเอกลักษณ์ เป็นรูปธรรม และแสดงถึงศักยภาพใหม่ของ “วัสดุ” ได้ในหลายแง่มุม
Readmore>>

Brochure

Creative Business Lab 05/14 Plastic for Life: Food Packaging
6-7 สิงหาคม 2557
ห้องออดิทอเรียม TCDC และเยี่ยมชมโรงงาน
โดย     ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok
           ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย
           และบริษัท ปตท. จำกัด

ผู้เข้าร่วมได้ไปเจาะลึกทุกเรื่องราวของ “พลาสติก” ในฐานะวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์มากมายในชีวิตประจำวัน ศึกษาคุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา ไปจนถึงเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ พร้อมนำชมโรงงานพลาสติกถึง 2 โรงงาน ได้แก่ บริษัท เรืองวาแสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัด และบริษัท แวนด้าแพค จำกัด ซึ่งตลอดทั้งสองวันผู้เข้าร่วมได้เห็นกระบวนการผลิตและขึ้นรูปพลาสติกอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้มาออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบมืออาชีพ
Readmore>>

Plastic for Life: Food Packaging    Summary

TCDC ร่วมมือ MTEC ส่งต่อองค์ความรู้ด้านวัสดุและการออกแบบสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
15 กรกฎาคม 2557
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และรศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “เครือข่ายความร่วมมือด้านวัสดุและการออกแบบ” ณ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ผ่านบริการให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบบูรณาการ เพื่อตอบโจทย์และนำไปใช้ได้จริงของผู้ใช้บริการระหว่างหน่วยงานทั้งผู้ประกอบการ และนักออกแบบ
      
Readmore>>

เวิร์กช็อป “สร้างมูลค่าให้เศษวัสดุแบบ Upcycling”
5,9 กรกฏาคม 2557
ห้อง Workshop @TCDC
โดย   ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
         และอาจารย์รุ่งทิพย์ ลุยเลา อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร และที่ปรึกษา ร้าน Scrap Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในงานพบกับสองวิทยากรรับเชิญผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมสีเขียว ได้เจาะลึกถึงกระบวนการแปลงสภาพเศษวัสดุเหลือใช้ หรือการทำให้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานตามหน้าที่เดิมได้แล้ว กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การแปลงเศษวัสดุเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยอาจไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเลย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ลงพื้นที่ยังโรงงานผู้ผลิต พร้อมเก็บข้อมูลจริงและวางแผนการผลิต เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการ Upcycling อย่างแท้จริง
Readmore>>

workshop “Local Material : Opportunity is Around You”
18 - 19 June 2014 | 9.30 – 18.00
Auditorium, TCDC Chiang Mai
โดย คุณศรัณย์ อยู่คงดี เจ้าของแบรนด์ SARRAN

Material ConneXion® Bangkok ชวนคุณมาเรียนรู้โอกาสในการนำวัสดุธรรมชาติรอบตัวและวัตถุดิบในชุมชนมาใช้ใน งานออกแบบ รวมถึงสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการค้นหาตัวตน ความแตกต่าง และขีดจำกัดในการพัฒนาแบรนด์ของคุณ กับ คุณศรัณย์ อยู่คงดี นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ SARRAN ที่มีเอกลักษณ์ในการนำวัสดุธรรมชาติผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยตลอดทั้ง 2 วันของเวิร์กช็อป วิทยากรจะมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงจนได้ผลงานต้นแบบที่สามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต
Readmore>>

การบรรยาย “รู้เขารู้เรา : วัสดุไทยตอบโจทย์สถาปนิกได้อย่างไร”
22 May 2014 | 13.30 -16.00 น.
ห้องออดิทอเรียม TCDC
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชพร ชูช่วย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       คุณปุยฝ้าย คุณาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิกสมดุล จำกัด

งานบรรยาย “รู้เขารู้เรา : วัสดุไทยตอบโจทย์สถาปนิกได้อย่างไร” จัดขึ้นเพื่อช่วยผู้ประกอบการวัสดุไทยค้นหาคำตอบว่า จะทำอย่างไรให้สามารถผลิตวัสดุที่ตรงตามความต้องการและการใช้งานของสถาปนิก ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการออกแบบ วางแผนการก่อสร้าง รวมถึงเลือกใช้วัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง โดยต้องคำนึงถึงเรื่องการจัดสรรพื้นที่ในส่วนต่างๆ ให้สัมพันธ์กัน รูปทรงทางสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือ การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานและกลมกลืนกับปัจจัยรอบด้าน
Readmore>>

บรรยาย “เผยเทคนิคย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติ”
20 February 2014 | 13.30-16.30
Auditorium, TCDC
โดย อาจารย์พินัย ห้องทองแดง จากศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จังหวัดนครราชสีมา
       ดร.มณฑล นาคปฐม จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ในการบรรยาย “เผยเทคนิคย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติ” อาจารย์พินัย และ ดร.มณฑล นาคปฐม จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติทั้งสองท่านได้ให้ความรู้เบื้องต้น ตั้งแต่แหล่งที่มา ข้อจำกัด ของสีย้อมธรรมชาติ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย ไหม ลินิน กัญชง) รวมทั้งกระบวนการการเตรียมเส้นใยก่อนการย้อมสีธรรมชาติ การเตรียมสกัดน้ำสีย้อมธรรมชาติ การย้อมเส้นใยธรรมชาติด้วยสีธรรมชาติ และยังแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยธรรมชาติย้อมด้วยสีธรรมชาติอีกด้วย
Readmore>>

สัมมนา “แนะนำวัสดุมวลเบา EPS GEOFOAM สำหรับงานก่อสร้างและออกแบบ”
17 January 2014 | 13.00 -17.45
Auditorium, TCDC
โดย   สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         กลุ่มบริษัทโปลิโฟม
         และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

สัมมนา “แนะนำวัสดุมวลเบา EPS GEOFOAM สำหรับงานก่อสร้าง” นี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ของคุณสมบัติทางวิศวกรรมวัสดุ EPS GEOFOAM ซึ่งผลิตในประเทศไทย และการประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างทาง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การออกแบบและก่อสร้างสำหรับวิศวกร สถาปนิกไทย รวมทั้งผู้ผลิต รวมไปถึงการระดมความคิดเรื่องแนวทางและอนาคตของการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการประยุกต์ใช้วัสดุ EPS GEOFOAM ในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ให้ได้มาตรฐานสากล
Readmore>>


   2013

เวิร์กช็อป “สร้างมูลค่าให้เศษวัสดุแบบ Upcycling”
26 พฤศจิกายน 2556 | 9:30 – 18.00 น.
ห้องออดิทอเรียม TCDC เชียงใหม่
โดย    ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต
           หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           อาจารย์ รุ่งทิพย์ ลุยเลา
           อาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร และที่ปรึกษา ร้าน Scrap Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           สองวิทยากรรับเชิญผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมสีเขียว ได้เจาะลึกกระบวนการแปลงสภาพเศษวัสดุเหลือใช้ หรือการทำให้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานตามหน้าที่เดิมได้แล้ว กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพ มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การแปลงเศษวัสดุที่ไม่มีประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยอาจไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเลย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ลงพื้นที่ยังโรงงานผู้ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเก็บข้อมูลจริงและวางแผนการผลิต เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการ Upcycling อย่างแท้จริง
Readmore>>

Talk “The Cooperation”
24 September 2013 | 13.00 – 17.00
The Auditorium, TCDC

This talk is presented by Material Connexion® Bangkok as part of “The Cooperation” exhibition to share the stories behind the pilot project to develop interprofessional relationships and collaborative working between Thai material manufacturers and new designers that took nine months to complete.
             
Meet the four pairs of participants in this project and explore the potential and possibility of Thai innovative materials. This talk will also addresses the thinking and manufacturing process framework, objective and differing views towards consumption, which had led the creative pairs to come up with new products that satisfy every demand, from production and function to commercial requirement.
Readmore>>

กิจกรรม “เปิดตัวหนังสือ “สินทรัพย์ (วัสดุ) ถิ่นอีสาน”
25 July 2013 | 14.00 – 16.30 น.
Material ConneXion® Bangkok, TCDC
โดย       ผศ.ธนสิทธิ์ จันทะรี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
              คุณพลอย ศรีสุโร บรรณาธิการเล่ม

ภายในงานพบกับ ผศ. ธนสิทธิ์ จันทะรี ซึ่งร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จากการสัมผัสและพัฒนางานออกแบบร่วมกับผู้ผลิตชุมชนในภาคอีสานจากมุมของนักออกแบบ เพื่อตอบคำถามที่ว่า ความเข้าใจในวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของตน กอปรกับภูมิปัญญาที่มีอยู่จะช่วยทำให้การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สำเร็จได้อย่างไร
คุณพลอย ศรีสุโร บรรณาธิการเล่ม จะมาบอกเล่าวิธีการทำงาน และการจัดการข้อมูล ตั้งแต่ปรับเนื้อหาต้นฉบับ การจัดหมวดหมู่ ซึ่งทุกวัสดุที่ได้รับคัดเลือกต่างมีที่มา ต้นกำเนิด และเรื่องราวที่ชวนให้ค้นหาติดตามแตกต่างกันไป จนสามารถนำมาเล่าใหม่ให้น่าสนใจ และครบถ้วนด้วยกระบวนการผลิตในแต่ละวัสดุReadmore>>

วัสดุกับบรรจุภัณฑ์ : เชิงเทคนิคและการออกแบบ (workshop)
10 July 2013 | 13:00 – 17.00 น.
Auditorium , TCDC Chiang Mai
โดย ดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ จากศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
และคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design Director ผู้พัฒนาสินค้า Life-Style แบรนด์ Qualy

      ในงานพบกับสองวิทยากรรับเชิญผู้มีประสบการณ์กว้างขวางในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ ในช่วงที่หนึ่ง ดร. สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ จะมาให้ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ลงลึกตั้งแต่ความเป็นมา ไปจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ตลอดจน   การเลือกใช้วัสดุและคุณสมบัติที่สำคัญของบรรจุภัณฑ์ และที่ขาดไม่ได้คือ แนวคิดเชิงเทคนิคของการออกแบบบรรจุภัณฑ์
      ในช่วงที่สอง คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ จะมาให้แง่คิดและประสบการณ์ของการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองคิดและออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ QUALY เป็นผลิตภัณฑ์ทดลอง โดยใช้หลัก Recycle Reuse Reduce รวมถึงได้สัมผัสถึงมุมมองการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่ต้องผ่านการขัดเกลาความคิดในมิติต่างๆ

Readmore>>

Material Innovation - What is next?(Lecture)
30-31 May 2013 | 13:00-17:00
Auditorium , TCDC Bangkok and TCDC Chiang Mai
By Dr. Andrew Dent Vice President, Library & Materials of Material ConneXion

In this presentation, Andrew Dent, who leads Material ConneXion’s search for innovative materials, will provide some insight into the leading material technology trends in architecture, interiors, transport, consumer products and sportswear. Citing examples from Material ConneXion’s own work as well as leading brand’s developments, along with the success stories of Thai materials in the world market. He will also challenge us all to be part of this exciting and profitable revolution in materials technology that will shape our future.

In Chiang Mai lecture, Thai entrepreneurs will share their experiences of working with Material ConneXion Bangkok to successfully enter the global market.

Readmore>>

“Foam: Alternative Material for Innovative Construction” (Lecture)
08 February 2013 | 13:00-17:00
Auditorium&Material ConneXion Bangkok, TCDC
By      Mr. Ron Ardres – the pioneer and copyright holder of construction foam material
          Mr. Wasan Klinchan – marketing manager of Polyfoam Co.,Ltd.
          Mr. Apiwat Hiranpradit – managing director of Yotafoam Group Co., Ltd.
          And Material ConneXion Bangkok


Learn about the concept and insight of foam material development in this lecture, and also the future direction of foam structural innovation and becomes one of the most remarkable construction materials.
Readmore>>

เสวนา ‘Unmet Need: คิดโดนใจ’ (Lecture)
25 January 2013 | 13:00-17:30
Auditorium&Material ConneXion Bangkok, TCDC
โดย   คุณชมพูนุท วีรกิตติ ผู้อำนวยการ Material ConneXion Bangkok และหัวหน้าฝ่ายศูนย์ความรู้สร้างสรรค์ TCDC
        คุณธีรชัย ศุภเมธีกุลวัฒน์ Design Director  ผู้พัฒนาสินค้า Life-Style แบรนด์ Qualy
        และดร. พสุ สิริสาลี นักวิจัยห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ MTEC

งานเสวนา ‘Unmet Need: คิดโดนใจ’ เป็นกิจกรรมต่อยอดจากนิทรรศการชื่อเดียวกัน เพื่อนำเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวัน ที่กลายเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนโลก และพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับแพร่หลาย ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ถูกมองข้ามในแง่ต่างๆ เช่น การสร้างโอกาสทางธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น และให้แนวคิดด้านการใช้งานออกแบบและเทคโนโลยีวัสดุในการพัฒนาสินค้าเหล่านี้
Readmore>>


   2012

โฟมจำเป็นกว่าที่คิด (Lecture)
21 September 2012 | 13:00-17:00
Auditorium, TCDC


โดย     คุณอภิวัฒน์ หิรัญประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทในเครือ โปลิโฟม และทีมงานโยธาโฟม
            คุณเอกวุฒิ ทรัพย์เจริญ เจ้าของ La Toscana Resort อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
และ      คุณ Ron Ardres ผู้คิดค้นนวัตกรรมการใช้โฟมเพื่อการก่อสร้าง และเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์โฟมเพื่อการก่อสร้างคนแรกของโลก

ในงานเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องโฟม นับจากกระบวนการผลิต การพัฒนาศักยภาพของโฟมไปสู่การใช้งานในรูปแบบต่างๆ การใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงกระบวนการจัดเก็บย่อยสลายโฟมที่ถูกต้องเมื่อเลิกใช้งานแล้ว
รวมไปถึงการแนะนำ ‘โยธาโฟม’ นวัตกรรมใหม่จากโปลิโฟม ที่พัฒนาโฟมให้สามารถนำใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งให้ความแข็งแรง ทนทาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้

Video
Readmore>>

Download PDF

Material ConneXion Bangkok Open House: เปิดบ้านวัสดุล้ำ นำเทรนด์โลก
13 July 2012 | 13:30-17:00
Material ConneXion Bangkok

โดย ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุของ Material ConneXion Bangkok
        คุณภาคภูมิ เพิ่มมงคล ผู้บริหารบริษัท พีไอพี อิเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ผู้ค้นคิดนวัตกรรมวัสดุมาสก์พอกหน้าวุ้นมะพร้าวนาโน
        คุณวิญญู วรัญญู ผู้บริหาร หจก. ที่นอนจารุภัณฑ์ ผู้ปลุกชีวิตให้กับนุ่น 
        อาจารย์ภัทรพล จันทร์คำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
        คุณกัญญาพร แสงถาวร สมาชิกแพลตตินัมของห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

ในงานพบกับการเสวนาโดยวิทยากร 5 ท่าน ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประโยชน์และความสะดวกที่ได้รับจากการใช้ฐานข้อมูล เทียบกับกระบวนการวิจัยหรือแสวงหาวัสดุแบบเดิม การใช้ฐานข้อมูลในแง่ของการเป็นช่องทางการตลาด เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าสู่เวทีต่างประเทศ รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพ จากการเรียนรู้ในระบบ
Readmore>>

Medium Award 2012

Seminar “World Top Designer Brands: Knowledge Sharing & Biz Matching”
10 May 2012 | 09:30-18:00
Auditorium TCDC

Material ConneXion Bangkok and Thai Gift Premium and Decorative Association launch the “World Top Designer Brands: Knowledge Sharing & Biz Matching” seminar and business matching event, providing the chance for Thai entrepreneurs and suppliers to meet up with international buyers.

The seminar topics range from brand building, product design, development and thinking process, brand and distribution management, to competition in the US market.
Our 3 speakers are well known designer, buyer and supplier who are looking to source textile and home decoration items in Thailand, focusing on natural materials, natural fibers, natural-material handicrafts and decorative product made from fabric.

Readmore>>

Sharing and Biz Matching

การบรรยาย “ความรู้เรื่องไม้”
01 March 2012 | 14:00-16:30
Auditorium, TCDC

โดย คุณสมานชัย อธิพันธุ์อำไพ ตำแหน่ง CEO บริษัท ลีโอวูดอินเตอร์เทรด จำกัด

การบรรยาย “ความรู้เรื่องไม้” จะแนะนำให้คุณได้เข้าใจทรัพยากรอันทรงคุณค่าชนิดนี้มากขึ้น ตั้งแต่ประเภทของไม้ เช่น ไม้จริง ไม้วีเนียร์ ไม้จากป่าธรรมชาติ ไม้จากป่าปลูก ไม้ในประเทศไทย ไม้นำเข้า ไปจนถึงการเลือกใช้ไม้แต่ละชนิดให้เหมาะกับคุณสมบัติเฉพาะตัว นอกจากนี้จะมีการสาธิตตัวอย่างของไม้ประเภทต่างๆ การติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องเรือน และวัสดุไม้อย่างง่ายๆ ที่สามารถทำได้เอง

Video

Readmore>>

Handout

Green Food and Innovative Materials in Green Food Business (Lecture)
26 January 2012 | 14:00-16:00
Auditorium, TCDC

By Chonlathee Seehampai, an expert in the world class food industry

Learn how to succeed in the green food business and the role of innovative materials in this fast growing industry with Chonladhee Sehaumpai. In this lecture, Chonladhee will address 4 topics: Global Warming and Green Food, Green Restaurant Association: GRA, Types of Green Food, and Material Innovation for Green Food. He will also discuss the selection of green products and materials to be used in restaurants of which could affect the food business and environment.

Video


Readmore>>

Green Food 2012_part1&2    Green Food 2012_part3&4


   2011

เสวนา "วัสดุไทยจากภาคเหนือตอนบน สู่ธุรกิจสร้างสรรค์"
07 October 2011 | 14:00-16:00
Auditorium, TCDC

โดย สเริงรงค์ วงษ์สวรรค์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ Rubber Killer
      สายอรุณ เวียงคำ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาทอด้วยรักถักด้วยใจ
      ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
      อนันตา อินทรอักษร นักจัดการความรู้ด้านการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ผู้ดำเนินรายการ

ร่วมเรียนรู้วัสดุผ่านมุมมองธุรกิจสร้างสรรค์ของคนเมืองเชียงใหม่ ที่คิดและเพิ่มคุณค่าวัสดุโดยนำไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีเอกลักษณ์และโดดเด่น ทั้งยังคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ทดแทน หรือของเก่านำมาคิดใหม่ โดยสองเจ้าของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ Rubber Killer และ บ้านถักทอ เชียงคำ รวมทั้งติดตามเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์ลงพื้นที่สรรหาวัสดุที่น่าสนใจทั้ง 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน พะเยา จากอาจารย์ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ หัวหน้าโครงการสรรหาวัสดุท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน

ทำความรู้จักกลุ่มบ้านถักทอได้ที่ http://www.cddphayao.com/index.php/home/viewvideo/292/otop/--  

Video

Readmore>>

BANTAKTOR Chiang-Kham

New Material Solution Open House (Material Submission Session)
15 September 2011 | 14:00-18:00
Material ConneXion® Bangkok,TCDC

นี่คือโอกาสเบิกทางวัสดุของท่านสู่ตลาดโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านเป็นผู้ผลิตวัสดุหรือมีกระบวนการผลิตวัสดุที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียงแค่ท่านกรอกรายละเอียดของวัสดุและนำตัวอย่างชิ้นวัสดุของท่านมาสมัครที่เรา
Readmore>>

Material Submission Form   Benefit

Siamese Twist: Behind the Scene
27 August 2011 | 14:00-17:00
Auditorium, TCDC

โดย ทีมนักออกแบบทั้ง 6 ท่าน จากนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย”
คุณสุภาวี ศิรินครา นักออกแบบเครื่องประดับ
คุณกฤษณ์ เย็นสุดใจ นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
คุณปิติ อัมระรงค์ และ คุณจุฑามาส บูรณะเจตน์ นักออกแบบจาก object design alliance หรือ o-d-a
ม.ล. ปรเมศ วรวรรณ นักออกแบบอุตสาหกรรม
คุณรชพร ชูช่วย กับทีมสถาปนิกกลุ่ม all(zone)

ดำเนินรายการโดย คุณวุฒินันท์ จินศิริวานิชย์ ภัณฑารักษ์นิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” และคุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ Material ConneXion® Bangkok

สัมผัสเบื้องหลังนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” ตั้งแต่ปฏิบัติการจับคู่ระหว่างวัสดุที่ผลิตในประเทศกับความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบสาขาต่างๆ มาคัดเลือกวัสดุไทยที่คัดสรรไว้ในห้องสมุดวัสดุของ Material ConneXion® Bangkok เพื่อนำไปทดลองและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ทางการตลาดและการผลิตจริง


Video

Readmore>>

Behind the scene

การบรรยาย "รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า"
14 July 2011 | 14:00-16:00
Auditorium, TCDC

โดย ดร. นราพร รังสิมันตกุล
ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ดร. ดารารัตน์ เมฆเกรียงไกร
นักวิจัยและพัฒนาวัสดุ ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบออกแบบ Material ConneXion® Bangkok

งานบรรยาย “รู้ลึกเรื่องฉลากเสื้อผ้า” (Care and Fiber Label for Garment) จะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอวัสดุที่น่าสนใจใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก ซึ่งได้รับคัดเลือกและรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลของ Material ConneXion® Bangkok
จากนั้นได้รับเกียรติจาก ดร. นราพร รังสิมันตกุล มาบอกเล่าเรื่องราวของฉลากทั้งสองประเภท ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นใยและการใช้งานที่เหมาะสม ฉลากที่กำกับเรื่องเส้นใยสำหรับเสื้อผ้าที่ต้องการส่งออกไปยังต่างประเทศ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของฉลากระบุประเภทของเส้นใย และวิธีการซักรีดผ่านตัวอย่างฉลากที่ใช้กันในสหรัฐอเมริกา และแนะนำการอ่านสัญลักษณ์ในฉลาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง


Video

Readmore>>

Materials Update

New Material Solution Open House (Material Submission)
29 April 2011 | 14:00-18:00
Material ConneXion Bangkok, TCDC

หากท่านเป็นผู้ผลิตวัสดุหรือมีกระบวนการผลิตวัสดุที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นี่คือโอกาสเบิกทางวัสดุของท่านสู่ตลาดโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยวัสดุของท่านที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ไปจัดแสดงที่ห้องสมุดวัสดุทั้ง 5 สาขาทั่วโลก ได้แก่ นิวยอร์ก กรุงเทพฯ แดกู โคโลญ และมิลาน รวมถึงแสดงไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับให้นักออกแบบและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกได้เลือกใช้งาน โดยติดต่อสั่งซื้อกับท่านได้โดยตรง
Readmore>>

Material Submission Form (Thai)   Material Submission Form (English)

Talk "New Directions in Thai Materials"
10 March 2011 | 14:00-17:00
Auditorium, TCDC
โดย
คุณธิติ อมรพัชระ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของผลิตภัณท์ไม้มะม่วง Charcoal Line
คุณธนา ทิพย์เจริญ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของผลิตภัณท์ไม้ไผ่ Za-baai Bamboo
คุณเชน สุวิกะปกรณ์กุล เจ้าของสำนักพิมพ์เซรินเดีย

วัสดุแต่ละชิ้นล้วนมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง... มาสัมผัสประสบการณ์และเรื่องราวของวัสดุชนิดต่างๆ ที่นักออกแบบและผู้ผลิตชาวไทยใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนถึงอิทธิพลของวัสดุ และวิธีการเลือกใช้วัสดุในการออกแบบของไทย ผลงานทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นศักยภาพอันล้นเหลือในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยใช้วัสดุเป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบเพื่อสร้างทิศทางใหม่ของวัสดุไทย

Video


Readmore>>

Workshop "Going green market"
24 February 2011 | 10:30-18:00
Auditorium, TCDC
โดย ทีมนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (XCEP) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

เวิร์คช็อปเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ก่อนก้าวสู่ตลาดในยุคเศรษฐกิจสีเขียว ร่วมเรียนรู้เทคนิคการตลาดและระบบการจัดการแบบใหม่ๆ ที่ตอบสนองกระแสรักโลกทั้งระดับประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจในเรื่องฉลากสิ่งแวดล้อม (ฉลากเขียว) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด และที่สําคัญยังช่วยเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการอีกด้วย

Video

Readmore>>

Ecolabel typeII


   2010

เสวนา “วัสดุไทย: กล้าคิดต่าง เบิกทางสู่ตลาดโลก”
19 November 2010 | 14:00-16:30
Auditorium, TCDC

ผู้ผลิตวัสดุไทยที่ประสบความสำเร็จในการค้นคว้าพัฒนาและผลิตวัสดุได้มาตรฐานสากล และสามารถทำตลาดขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันวิธีคิดและมุมมองในการทำธุรกิจและการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จจากผู้พัฒนาวัสดุทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
คุณนิติพันธ์ ดารกานนท์ กรรมการบริษัท เอ็นคิวด์ จำกัด ผู้ผลิต Sonite นวัตกรรมวัสดุตกแต่งพื้นผิว
คุณทองดี ศรีกุลศศิธร กรรมการผู้จัดการบริษัท พาโนรามา ซอยอิงค์ จำกัด ผู้ผลิตหมึกพิมพ์ที่ทำจากน้ำมันถั่วเหลือง
คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี กรรมการผู้จัดการบริษัท สามพิม จำกัด ผู้ผลิตแผ่น Garmento จากเศษผ้ายีนส์

Video

Readmore>>

Read more

เสวนา “วัสดุไทย: ภูมิปัญญาท้องถิ่นแถบภาคเหนือตอนล่าง”
30 September 2010 | 14:00-16:30
Auditorium, TCDC

ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุในแถบภาคเหนือตอนล่าง อันประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ กําแพงเพชร อุทัยธานี ตาก และพิจิตร ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำวัสดุท้องถิ่นที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและดํารงไว้ซึ่งคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนได้อย่างเข้มแข็งอีกด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังนกกระจอกเทศ เฟอร์นิเจอร์จากใยกล้วยและผ้าทอต่างๆ เป็นต้น

VideoReadmore>>

Materials Update   Thai materials: North region I

“Product Design VS Value-added Business Management”
09 September 2010 | 10:30-17:00
Auditorium, TCDC

The workshop introduced the business management concept which aims to raise interaction and collaboration between business people and designers on the joint mission to add value to commercially viable products. The workshop also addressed other aspects of innovative product and service development such as materials, production technology, and quality standards.
Readmore>>

“Thai Materials” (Talk)
26 August 2010 | 14:00-16:30
Auditorium, TCDC

The talk will begin with a presentation of the world’s latest innovative “Material Updates” by Chompoonuj Weerakitti, Director of Material ConneXion Bangkok.

The talk will continue with Dr. Wannee Chinsirikul, a researcher from the National Metal and Materials Technology Center (MTEC). Dr. Wannee is a member of the “Freshness Preserving Film for Tropical Fresh Produce” research team, who focuses on how to prolong the life and maintain the quality of tropical vegetables and fruits. The second part of the talk will be presented by Anusorn Ngernyuang, owner of the brand “Global Trash Chic”. Anusorn believes that used plastic bags could be put to good use and applies his product design talent to prove it.


Video

Readmore>>

New Material Solution Open House II (Material Submission Session)
20 August 2010 | 14:00-18:00
Material ConneXion Bangkok

As an independent global resource for material solutions and innovations, Material ConneXion provides much more than just information on the latest materials. With offices in New York, Bangkok, Cologne, Daegu and Milan, we are an indispensable, global asset to the world’s most influential and prominent manufacturers from all disciplines, categories and market segments.
If you have a commercially available innovative material solution, you can submit it for inclusion in our libraries for free-of-charge.
Readmore>>

Thai Natural Materials: Organic Fiber (Talk)
11 August 2010 | 14:00-17:00
Auditorium, TCDC
By
Peeraporn Palapleevalya, Director of Textile Testing Center, Thailand Textile Institute
Daungruthai Pumipichet, DD Nature Craft Co., Ltd.
Dr. Dararat Mekkriengkrai, Material Researcher, Material ConneXion® Bangkok

In today’s market, eco-friendly trend and wider awareness on the use of natural and non-toxic products have made organic products increasingly in demand. Organic fibers is one the interesting natural materials that can be produced into a wide variety of products.
The topics include the importance of organic agriculture, organic textiles and market trends as well as labelling and certification. Also, the experience on the sucess of organic hemp products from biggest manufacturer and exporter of hemp fabric in Thailand.

Video

Readmore>>

Theatrical Headdress: The legacy of Thai wisdom (Talk)
25 March 2010 | 14:00-16:30
Auditorium, TCDC

This talk began with a presentation of the world’s latest innovative materials, which are newly arrived at Material ConneXion®, by Chompoonuj Weerakitti, Director of Material ConneXion® Bangkok.

Narongchai Markbamrungjit is a teacher and jewellery artist who specializes in Thai theatrical ornaments called “Siraporn”, or “headdress”. As an active member of Petchsiraporn Thai Jewellery Group, Narongchai unveiled the ancient wisdom behind the making of elaborate and elegant theatrical headdress which have today become Petchburi’s 5-star OTOP products.
Readmore>>

New Material Solution Open House (Material Submission Session)
25 February 2010 | 14:00-18:00
Material ConneXion Bangkok

As an independent global resource for material solutions and innovations, Material ConneXion provides much more than just information on the latest materials. With offices in New York, Milan, Cologne, Bangkok and Daegu (Korea), we are an indispensable, global asset to the world’s most influential and prominent manufacturers from all disciplines, categories and market segments. Every month, our international panel of expert jury 50-60 new materials sourced from around the world for inclusion in our materials library, offering our clients constant updates on materials solutions for their projects.

If you have a commercially available innovative material solution, you can submit it for inclusion in our libraries for free-of-charge.
Readmore>>


   2009

Isan Materials: Indigenous knowledge meets eco-friendly craftsmanship (Talk)
27 October 2009/ 14.00-16.30
Auditorium, TCDC
By
Thanasit Chantaree, Lecturer in Faculty of Architecture, Khon Kaen University
Ruangurai Chapae, Owner of luffa products “Tai Mueng Pia”
Praphaiphan Deangjai, Reviver of indigo dyed cloth
Anunta Intra-Aksorn, Content Management, TCDC – Moderator

Learn more about materials in Isan (North East region) through way of life, culture and sustainable local wisdom. And find out how the unique and eco-friendly local materials can be used in product design and generate income for the community
Readmore>>

DAMU Project Talk (Talk)
13 August 2009

The Development of Agricultural Material Utilization (DAMU) Project is one of the attempts. It is also meant to create the awareness of how good and innovative products can be achieved through the collaboration of designers, researchers and entrepreneurs.

In the talk, there will be a discussion on Yothaka’s newest experiment as a case study along with a discussion between Thailand’s leading organization in research, entrepreneurs and designers.

Audiences will learn how to be creative in using agricultural materials? How to have a successful collaboration? What do they think of the others and the idea of working together?
Readmore>>

Trend Interpretation Workshop for Fashion Products (Workshop)
24,28,31 July 2009

Too many types of customers, too many fashion trends to follow, and too many competitors to compete with. These are the facts of the fashion industry today. The biggest companies keep on improving with all the hit trends they offer to their target customers. Offering the right product with the right trend is the key to success.

Learn how to develop an applicable story along with a systematic product planning for your brand. Understand the global trend forecasting system and applying it to actual use. The workshop will concentrate on Customer Focus Product Development and design concept by Hierarchical Product Design Strategy with Concept Synchronization.
Readmore>>

Eco Textiles (Lecture)
15 July 2009

Thailand becomes the first country in Asia and the world whose silk and textile products have attained the “EU Flower” logo, the official eco-label of the European Union (EU). This logo certifies that Thai silk and textile products are environmentally-friendly from designs, production and marketing processes to the usage of the products.

Join us and learn about “Eco-textiles” from Pilan Thammongkol, Managing Director of Greenville Trading Co., Ltd, the world’s first silk company awarded the “Flower Logo” in May 2007, and Dr. Chanchai Sirikasemlert, Director of Technology Department, Thailand Textile Institute.
Readmore>>

Green Packaging (Talk)
19 May 2009

The talk on “Green Packaging” will begin with a presentation of the world’s latest innovative “Material Updates.”
The second part of the talk deals with key concept of “Packaging Selection Criteria”. You will learn how green packaging leads to increased use of life cycle inventory and life cycle assessment to help guide the use of packaging which reduces the environmental impact and ecological footprint. Green packaging requires analysis to look at the package design, choice of materials, processing, and life cycle.

The concept of “Eco Design your Lifestyle with Green Packaging” will be introduced and explored. How to design a green packaging? Should designers also encourage suppliers, contract packagers, and distributors to be “green” too? Join us and find out all about “Green Packaging.”
Readmore>>

Sustainable Design - A Challenging Trend with Unlimited Possibilities (Talk)
31 March 2009

By Dr. Singh Intrachooto, Head of the Building Innovation and Technology Program, Kasetsart University and Pattarapol Chantkam, Lecturer in Industrial Design Department, School of Architecture & Design, King Mongkut’ s University of Technology Thonburi and Consultant at Material ConneXion Bangkok

“Sustainable design” comprises of multiple dimensions: social, economic and environmental domains. Striking a balance among the three domains is hugely difficult, not only because it needs to optimize dissimilar dimensions but there are also countless approaches to sustainable design.
Among many attempt at achieving sustainable design, designers around the world have employed natural, safe, recycled and discarded materials.Some focus on using renewable resources and procure materials that supplied by responsible manufacturers.Novel strategies are developed and being employed such as life cycle assessment as a tool to evaluate level of environmental impact caused by a product.An application of Lean manufacturing is also being integrated into the production in many factories.
This talk will not focus specifically on product design and manufacturing but will discuss about design in multiple scales: architecture, interior design, material development as well as industrial products.How can we design sustainably? How should we go about achieving sustainable design? Can environmentally friendly design be high-tech?
Readmore>>

The Hybridization of Cultures in Thailand as a Source of Design Inspiration (Talk)
03 February 2009

The panel talk is part of the “Sweets Knit Jewelry” exhibition presenting textile and jewelry designs inspired by Thai traditional desserts. The exhibition features creative works by Textile Design students and Metalsmithing and Jewelry Design students from Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
Readmore>>


   2008

Get Your Money’s Worth…for a Comfortable Home: Home Doctor Meets TCDC (Lecture)
20 November 2008

Get ready for the first ever "Home Doctor Meets TCDC" program with the one and only "Home Doctor"! Yodyiam Teptaranon, one of Thailand`s best-known architects, will give an informative talk and answer all your questions on how to "Get Your Money`s Worth...for a Comfortable Home". 
Readmore>>

Storytelling in Design & Branding (Lecture)
2 September 2008

 by Tim Arrowsmith, Creative Director, Blue Marlin Asia who leads on various international branding programs with more than 15 years of working experience in the industry and highlights are latest international case study, with special commentary on the use of materials.
Readmore>>

Smart & Innovative Textiles (Lecture)
17 June 2008

Meet Visan Vanasaksrikul, managing director of Covenant Co., Ltd., the role person who pushed the achievement for anti-mosquito herbal fabric and Dr. Chanchai Sirikasemlert, Director of Technology Department, Thailand Textile Institute, who addresses accomplishment experience in research and development of anti-bacterial medical gown and developing processes about self-cleaning upholstery fabric for cars.
Readmore>>


   2007

Natural fiber plants and Industrial Technology in Thailand (Talk)
23 August 2007

By Dr. Nikhom Leamsak Deputy Dean of Research Division, Faculty of Forestry / Director of Forestry Research Center, Kasetsart University

Mr. Woratham Oonjittichai Forest Technical Officer, Wood-substitute Composites Research and Development, Forest Management and Forest Products Research Office, Royal Forest Department

Mr. Wichan Charoenkitsupat Director of Product Development & Research Center, SCG Paper Public Company Limited, Siam Cement Group

Mr. Pattarapol Chantkam Lecturer at School of Architecture and Design, KMUTT

Ms. Kanok-on Kungsuwan Project Manager, Development of Agricultural Material Utilisation Project (DAMU) under TCDC and Material Connexion Bangkok
Readmore>>

Get The Best Out Of Your Materials (Talk)
17 July 2007

Talk by Pattarapol Chantkam, Consultant at Material Connexion Bangkok
Readmore>>

Computer Aided Design and Plastic Product Development
26 June 2007

Lecture on Computer Aided Design and Plastic Product  Development  by Dr. Wiroj  Limtrakarn and Dr. Wuttipong Rungseesantivanon, Researchers at National Metal and Materials Technology.


VideoReadmore>>

Design for the Environment
17 February 2007

Lecture by Pattarapol Chantkam, Lecturer at the Department of Industrial Design, School of Architecture and Design (SOA+D), King Mongkut University of Technology, Thonburi (KMUTT).


Video

Readmore>>

Green Materials for Ecological Design
16 February 2007

Green Materials for Ecological Design, lecture by Dr. Cynthia Tyler, Senior Materials Specialist at Material ConneXion, New York, where she conducts research in the Advanced Material Solutions Team.

Video


Readmore>>

Material ConneXion Database Training Courses
09 February - 06 April 2007

Material ConneXion Bangkok offer training courses on Material ConneXion Database, an online information system providing an eclectic collection of over 3,000 innovative materials and processes from around the world.
Readmore>>

Material Migration: the Art and Innovation of Surfacing Materials
26 January 2007

Talk by Narttawat Thampipit, Project Director of VISIONNEX, Krissanapong Kiattisak, Editor-in-chief of Wallpaper and Winai Chairakpong, Project Director of blulg studio.


VideoReadmore>>


   2006

Future Fiber: Business Opportunities of Thai Natural Fiber Products
15 December 2006

Join us for a talk Future Fiber: Business Opportunities of Thai Natural Fiber Products. You will learn about the latest market trends and the most recent advances in design techniques to enhance manufacturing process and natural fiber product quality.

Video

Readmore>>

© 2018 Material ConneXion, All rights reserved.