ภาษาไทย | English  
New York | Bangkok | Bilbao | Daegu | Milan | Skövde | Tokyo
เข้าสู่ฐานข้อมูลวัสดุ
หน้าหลัก* ห้องสมุด
 ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

โลกของวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในแต่ละวันผู้ผลิตวัสดุจากทั่วทุกมุมโลกจะมีการสร้างสรรค์วัสดุนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และนักออกแบบ ตลอดจนไปถึงการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นลำดับสำหรับวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok พร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลวัสดุให้กับท่านอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุ
  •  รับข่าวสารอัพเดทของเทรนด์วัสดุทั่วโลกจากหลายวงการอุตสาหกรรม
  • ได้ข้อมูลวัสดุเพื่อเป็นคำตอบสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น
  • พัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานของคุณ
  • ให้คำปรึกษา ตลอดจนการทำงานร่วมกัน เพื่อคิดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในวิถีทางที่ยั่งยืน
  • สร้างและค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานชั้นเลิศต่อไป
 

 บริการ Online/On-site

ห้องสมุดวัสดุ Material ConneXion เป็นห้องสมุดแนวใหม่ ที่มีระบบการบริการที่ดีเยี่ยมในรูปแบบ การสัมผัสวัสดุจริงได้ที่ห้องสมุดซึ่งมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก โดยภายในห้องสมุดวัสดุจะมีตัวอย่างวัสดุมากกว่า 7,000 รายการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ    โพลิเมอร์ แก้ว เซรามิก คาร์บอน ซีเมนต์ โลหะ วัสดุธรรมชาติ และวัสดุแปรรูปจากธรรมชาติ รวมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งจะช่วยเปิดโลกวัสดุของท่านให้กว้างและน่าตื่นเต้นมากขึ้น จากวัสดุใหม่ๆที่ล้ำสมัยและมีความน่าสนใจ ตามแนวคิดที่ว่าวัสดุเป็นหัวใจสำคัญของนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน


 บริการ Online

ระบบบริการฐานข้อมูลออนไลน์ของเราจะช่วยให้ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลของวัสดุนวัตกรรมใหม่ๆได้โดยง่ายและไม่จำกัด ประกอบกับระบบการค้นหาที่ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะค้นหาด้วยชื่อวัสดุ คำสำคัญ บริษัทผู้ผลิต หรือ หมายเลขประจำวัสดุ จะทำให้ท่านทราบข้อมูลรายละเอียดของวัสดุแต่ละชนิด ซึ่งประกอบไปด้วยรูปภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค และข้อมูลสำหรับการติดต่อกับผู้ผลิต โดยข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญและเป็นประโชยน์อย่างยิ่งในหลากหลายอุตสาหกรรมการออกแบบ

สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (ติดต่อเรา)


© 2018 Material ConneXion, All rights reserved.