ภาษาไทย | English   
New York | Bangkok | Bilbao | Daegu | Milan | Skövde | Tokyo
Material Database Login
   Newsletter SignUp
   


Friends/Links

Contact us

Material ConneXion® Bangkok
Thailand Creative & Design Center
5th Floor, The Emporium Shopping Complex
622 Sukhumvit 24, Bangkok 10110 Thailand
Phone: 66 (0) 2 664 8448
Fax: 66 (0) 2 664 8459
Email: infothailand@materialconnexion.com
Website: www.materialconnexion.com/th
Hours: 10:30AM - 9:00PM,  Tuesday through Sunday   Featured Materials
   Materials Update


January 2017

Each month our library team scours the world for the latest material developments. The Monthly Materials Updates keep our subscribers informed of these material innovations and new additions to our library. Materials are chosen through a strict review process. New materials are independently juried into the physical library every month.


Download

More Information


   Material Submission


Material Submission Free!

Material ConneXion® Bangkok เปิดรับการนำเสนอวัสดุที่มีนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากผู้ประกอบการไทย เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์และจัดแสดงในห้องสมุดสาขาต่างๆ ทั่วโลกฟรี ซึ่งปัจจุบัน มีวัสดุไทยมากกว่า 300 ชนิด จาก 200 บริษัท ถือเป็นการขยายตลาดของวัสดุไทยสู่สากล >>read more

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok โทร 02-664-7667 ต่อ 225


Submit your material
   Service


ย่านวัสดุกรุงเทพฯ (Material Mapping : Bangkok)

ย่านวัสดุกรุงเทพ ฯ หรือ Material Mapping: Bangkok เป็นบริการใหม่ของ TCDC (Thailand Creative & Design Center) ที่ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลวัสดุใน 14 ย่านการค้าสำคัญของกรุงเทพ อาทิ เจริญรัถ เสือป่า บ้านหม้อ สำเพ็ง พาหุรัด ที่เหล่านักสร้างสรรค์สามารถสรรหาและเลือกซื้อวัสดุมาทำงานออกแบบได้ในสาขา ต่างๆ อาทิเช่น งานออกแบบแฟชั่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ หรือกระทั่งงานออกแบบเพื่อการติดตั้ง เป็นต้น

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในระบบสืบค้นออนไลน์ได้ที่ www.tcdcmaterials.com © 2017 Material ConneXion, All rights reserved.