ภาษาไทย | English  
New York | Bangkok | Bilbao | Daegu | Milan | Skövde | Tokyo
เข้าสู่ฐานข้อมูลวัสดุ
หน้าหลัก* นิทรรศการ
   2557

นิทรรศการ “The Cooperation II: คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 2”
19 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557 10.30 – 21.00
โถงทางเข้า TCDC

นิทรรศการ The Cooperation II : คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 2 โดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok ) เผยเรื่องราวการทำงานใหม่ๆ ที่ประสานพลังระหว่าง 4 คู่ ผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ จากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบ โดยจับคู่ทำงาน “แบบลงลึก” ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้เฉพาะคู่ที่ทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการก้าวข้ามและเรียนรู้การทำงานของคู่อื่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อมกันอีกด้วย ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลวัสดุ ทดลองเล่นกับวัสดุและพัฒนาต้นแบบ จนถึงสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
อ่านต่อ >>

Brochure


   2556

นิทรรศการ “The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์)”
24 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2556 | 10.30 – 21.00
โถงทางเข้า TCDC
               
                นิทรรศการ “The Cooperation : คู่สร้าง(สรรค์)” โดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material Connexion® Bangkok ถือเป็นโครงการต้นแบบซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไก “พัฒนาความสัมพันธ์ระดับอาชีพ” ให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบกลุ่มใหม่ๆ

                ภายใต้กรอบการทำงานระยะเวลา 9 เดือน ผู้ร่วมโครงการทั้ง 4 คู่ ได้ร่วมกันค้นหาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการต่อยอดวัสดุของผู้ผลิต พร้อมเรียนรู้ถึงกรอบวิธีคิด กระบวนการผลิต ความมุ่งหมาย และมุมมองต่อการบริโภคที่แตกต่างกัน นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ทุกด้านได้อย่างลงตัว ทั้งในเชิงการผลิต การใช้งาน และเชิงพาณิชย์


             
อ่านต่อ >>

Brochure


   2555

นิทรรศการ “คิดโดนใจ: โอกาสจากสิ่งที่ (บางคน) มองไม่เห็น”
09 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556 | 10:30-21:00
ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ TCDC

นิทรรศการ “คิดโดนใจ: โอกาสจากสิ่งที่ (บางคน) มองไม่เห็น” หรือ “Unmet Need” เผยเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์และบริการที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการที่จะหาทางแก้ไขปัญหาเล็กๆ น้อยๆ แต่นั่นหมายถึงการแสวงหาโอกาสมหาศาลจากสิ่งรอบตัวที่คนทั่วไปอาจมองข้าม หรือมองเห็นอยู่เป็นประจำจนกลายเป็นความเคยชิน


อ่านต่อ >>

The Databases : ฐานข้อมูลเพื่อการออกแบบ (ที่ดีกว่า)
05 มิถุนายน-05 สิงหาคม 2555/ 10:30-21:00
ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ, ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบTCDC

มาทำความรู้จักกับ 4 ฐานข้อมูลเฉพาะด้านที่ TCDC Resource Center และ Material ConneXion Bangkok มีให้บริการ ต่อตรงช่องทางการค้นหาพิเศษที่จะทำให้คุณรู้ลึกขึ้นกว่าเดิม ใน 4 มิติ อันได้แก่ด้านศิลปะ การออกแบบ ธุรกิจ และวัสดุ เพราะเราเชื่อว่า ข้อมูลที่ดีกว่า ความรู้ที่มากกว่า จะนำมาซึ่งการออกแบบที่ดีกว่า
อ่านต่อ >>

3 นิทรรศการของ Material ConneXion Bangkok ในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554
27 มกราคม - 05 กุมภาพันธ์ 2555 | 09:00-21:00
อุทยานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

แนวคิด 3G 3R ของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้ ได้มุ่งปลูกฝังทัศนคติโลกสีเขียวให้คนมีความรักษ์โลก ผ่านกระบวนการการเรียนรู้จากการเข้าชมงานฯ เป็นการสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากร แสดงให้เห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมหนึ่งในนั้นได้รวมถึง 3 นิทรรศการของ Material ConneXion® Bangkok ที่จะจัดเป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ในสัปดาห์ 3G 3R ได้แก่ นิทรรศการ "วัสดุบ้านบ้าน ล้านไอเดีย", นิทรรศการ "อยู่สบายๆ...ปลูกสร้างด้วยวัสดุทางเลือก" และนิทรรศการ "แปลง(เศษ) เกษตรเป็นทรัพย์"


อ่านต่อ >>


   2554

จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย (นิทรรศการหมุนเวียน)
04 สิงหาคม - 02 ตุลาคม 2554 | 10:30-21:00
โถงทางเข้า TCDC

นิทรรศการโดย Material ConneXion® Bangkok
ปฏิบัติการจับคู่ระหว่างวัสดุที่ผลิตในประเทศกับความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย โดยเชิญนักออกแบบสาขาต่างๆ มาคัดเลือกวัสดุไทยที่คัดสรรไว้ในห้องสมุดวัสดุของ Material ConneXion® Bangkok เพื่อนำไปทดลองและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ทางการตลาดและการผลิตจริง 

ขอเชิญทุกท่านร่วมติดตามการ “จับคู่เต้นรำ” ทั้ง 5 นักออกแบบไทย กับวัสดุฝีมือคนไทย ซึ่งจะ “พลิกโฉม” ไปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่นำคุณสมบัติของวัสดุมาใช้อย่างน่าสนใจ แสดงให้เห็นว่าวัสดุไทยมีศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์อีกมากมายไม่รู้จบ

อ่านต่อ >>

Brochure

วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง (นิทรรศการสัญจร)
17 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2554 | 09:00-18:00
Material ConneXion New York

นิทรรศการนี้จัดขึ้นโดย Material ConneXion® Bangkok จัดแสดง ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง TCDC และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯ (จันทร์–ศุกร์)

นิทรรศการ “วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง” ณ Material ConneXion กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา นำเสนอส่วนหนึ่งของ “วัสดุไทย” ที่จัดแสดงอยู่ใน Material ConneXion® 5 สาขาทั่วโลก เพื่อเน้นย้ำความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยที่สามารถก้าวเข้าไปแสดงศักยภาพและแข่งขันในตลาดโลกได้ เช่น หมึกพิมพ์จากน้ำมันถั่วเหลือง แผ่นหนังปลานิล เป็นต้น อันจะเสริมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการคิดค้นวัสดุจากต้นทุนทั้งหมดที่คนไทยมีอยู่อ่านต่อ >>

นิทรรศการขนาดย่อม Material 101-ไม้
19 เมษายน - 2 ตุลาคม 2554 | 10:30-21:00
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ, TCDC

นิทรรศการ “Material 101 – ไม้” เป็นหนึ่งในนิทรรศการขนาดย่อม ที่จะมาบอกเล่าความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เพื่อสร้างความเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุประเภทต่างๆ ตั้งแต่ต้นกำเนิด กรรมวิธีการผลิต และความเป็นไปได้ในการใช้งาน รวมทั้งวงจรชีวิตของวัสดุหลังการใช้งาน ทั้งยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิต แหล่งแปรรูป และแหล่งจำหน่ายวัสดุประเภทต่างๆ
อ่านต่อ >>

Brochure

Local Essence (นิทรรศการผลงานนักศึกษา)
31 มีนาคม - 07 เมษายน 2554 | 10:30-21:00
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ

ร่วมชื่นชมและสัมผัสผลงานของนักออกแบบรุ่นเยาว์จากสถาบันออกแบบนานาชาติราฟเฟิลส์ ผ่านการวิจัย คัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการคิดและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนไทย

นิทรรศการนี้ Material ConneXion Bangkok, TCDC ให้ความร่วมมือในด้านสถานที่และความรู้ทางวัสดุ
อ่านต่อ >>

ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย (นิทรรศการขนาดย่อม)
01-20 มีนาคม 2554 | 10:30-21:00
ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ

ร่วมชื่นชมและสัมผัสผลงานที่สร้างสรรค์จากวัสดุไทย ซึ่งได้รับเลือกให้เผยแพร่ในหนังสือ “ทิศทางใหม่ของวัสดุไทย” เพื่อเป็นการต่อยอดทางความคิด ให้ผู้คนรู้จักนำวัสดุไทยที่มีอยู่รอบตัวมาใช้อย่างสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าจนกลายเป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านการจัดแสดงตัวอย่างผลงานที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี อาทิ โคมไฟไม้ไผ่ ‘Bubble’ ผลงานสร้างสรรค์โดย Korakot, แผ่นปูพื้นไม้ไผ่ โดย Za-baai Bamboo, ‘Bua’ เก้าอี้เหล็กพับผลงานออกแบบ โดย STIL , ผลงานชุด ‘Contour’ และ ‘Kling Kling’ ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากไม้มะม่วง โดย Charcoal Line, ‘Spaghetti Cotton Pebble’ ผลงานสร้างสรรค์จากผ้าฝ้ายโดย Bua Bhat เป็นต้น
อ่านต่อ >>


   2553

วัสดุสุดล้ำ...ไทยทำ เทศทึ่ง (นิทรรศการหมุนเวียน)
17 สิงหาคม - 03 ตุลาคม 2553 | 10:30-21:00
โถงทางเข้า TCDC


จะพาคุณไปร่วมสัมผัสและภาคภูมิใจกับส่วนหนึ่งของ “วัสดุไทย” ที่จัดแสดงอยู่ใน Material ConneXion® 5 สาขาทั่วโลก เพื่อเน้นย้ำความสำเร็จของวัสดุไทยที่สามารถก้าวเข้าไปแสดงศักยภาพและแข่งขันในตลาดโลกได้ เช่น หมึกพิมพ์จากน้ำมันถั่วเหลือง แผ่นหนังปลานิล เป็นต้น อันจะเสริมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการคิดค้นวัสดุจากต้นทุนทั้งหมดที่คนไทยมีอยู่

อ่านต่อ >>

Brochure

วัสดุบ้านบ้าน ล้านไอเดีย (นิทรรศการหมุนเวียน)
02 กุมภาพันธ์ - 04 เมษายน 2553 | 10:30-21:00
โถงทางเข้า TCDC

นิทรรศการนี้จะพาคุณสัมผัสกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากหลากหลายประเทศซึ่งแสดงถึงศักยภาพของวัตถุดิบจากผืนดินและผืนป่า ที่สามารถนำมาพัฒนาอย่างง่ายๆ ให้เป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ดี ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ของเหลือใช้จากการเกษตรได้หลายเท่าตัว และยังคงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มาร่วมกันค้นหาและจุดประกายความคิดในการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุบ้านๆ ไปไกลถึงต่างแดน ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ผสานวัฒนธรรมและความมีเอกลักษณ์บนพื้นฐานมาตรฐานระดับโลกที่ใครๆ ก็ทำได้
อ่านต่อ >>

Brochure


   2552

นิทรรศการ แปลงเศษ (เกษตร) เป็นทรัพย์(นิทรรศการหมุนเวียน)
14 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2552
โถงทางเข้า TCDC
เบื้องหลังความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรหลัก 3 ฝ่าย ได้แก่ องค์ความรู้จากนักวิจัย การสนับสนุนด้านทรัพยากรการผลิตจากผู้ประกอบการ การเชื่อมโยงความคิดเข้ากับวัสดุและความต้องการของผู้ใช้งานจากนักออกแบบ

โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชเส้นใยและวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร (Development of Agricultural Material Utilization Project: DAMU Project) ซึ่งพัฒนาและสร้างสรรค์วัสดุทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าและสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จริงนี้ เป็นหนึ่งตัวอย่างที่จะพาคุณท่องไปกับประสบการณ์สุดท้าทายจากการร่วมมือกันของบุคลากรทั้ง 3 ฝ่าย
อ่านต่อ >>

Brochure

สัมผัสแรงบันดาลใจ ในกระแสเทรนด์โลก Autumn/Winter 2010/11(นิทรรศการหมุนเวียน)
14 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2552

ในปัจจุบันนักออกแบบและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับข้อมูลเทรนด์จำนวนมากจนยากที่จะย่อยได้ทัน นอกจากประเด็นสำคัญว่าเทรนด์ไหนควรจะนำมาใช้แล้ว ยังต้องเข้าใจแนวคิดเทรนด์ที่จะติดตามให้เหมาะสมกับทัศนคติของลูกค้าเป้าหมาย ความเข้าใจในเทรนด์สีอย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงรู้ว่า “สีอะไร” แต่ต้องรู้ลึกไปถึงว่าวัสดุที่เลือกใช้ ค่าการดูดซับแสง ค่าของสี ธาตุของสี และโทนของสีที่ถูกต้องคืออะไร

นิทรรศการนี้จะอธิบายแนวคิดของผู้บริโภคที่ถูกสะท้อนออกมาเป็นอารมณ์ของกลุ่มสี การจัดองค์ประกอบสีในสินค้าแฟชั่นสำหรับบุรุษ สตรี และกีฬา สัมผัสวัสดุที่ใช้ในการถ่ายทอดอารมณ์ของงานออกแบบ รับแรงบันดาลใจจากภาพถ่ายและการจับเดรปบนหุ่น
อ่านต่อ >>

บรรจุภัณฑ์รัก/รกโลก (นิทรรศการหมุนเวียน)
21 เมษายน - 24 พฤษภาคม 2552

ปัจจุบันมีการนำแนวคิดสีเขียวมาใช้ พร้อมทั้งพยายามพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ผู้ผลิต นักออกแบบ ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้บริโภค สามารถเลือกจัดการบรรจุภัณฑ์ด้วยความรู้และเอาใจใส่ต่อโลกให้มากขึ้น

ทางเลือกที่นำเสนอในนิทรรศการนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามในการทำให้บรรจุภัณฑ์ “รก” โลก กลายเป็นบรรจุภัณฑ์ “รัก” โลก อย่างไรก็ตาม ทางเลือกอาจจะแตกต่างกันได้แล้วแต่บุคคล แต่ไม่ว่าจะเลือกอย่างไร อนาคตของโลกเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน
อ่านต่อ >>

Brochure1   Brochure2


   2551

อยู่สบายๆ.....ปลูกสร้างด้วยวัสดุทางเลือก(นิทรรศการหมุนเวียน)
28 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2551

 “อยู่สบายๆ....ปลูกสร้างด้วยวัสดุทางเลือก” เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงนวัตกรรมของวัสดุที่จะหยิบยกวัตถุดิบในท้องถิ่นหรือสิ่งเหลือใช้มาพัฒนาจนเกิดเป็นวัสดุที่มีมูลค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะตอบสนองความสบายขั้นพื้นฐานของผู้อยู่อาศัย
อ่านต่อ >>

Brochure

คลี่ผืนผ้า มองหานวัตกรรม (นิทรรศการขนาดเล็ก)
17 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2551
โถงทางเข้า TCDC
“คลี่ผืนผ้า มองหานวัตกรรม” เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงนวัตกรรมของสิ่งทอที่ก้าวล้ำไปไกลเกินวัตถุประสงค์เพียงเพื่อ“นุ่งห่ม” และเพื่อ “ความสวยงาม” แต่สิ่งทอวันนี้ได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ความน่าอัศจรรย์ใจด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ ที่ใครๆ ก็ต้องทึ่ง
อ่านต่อ >>

Brochure


   2550

พลังของพืชเส้นใยธรรมชาติกับเทคโนโลยีที่น่าจับตามองของไทย(นิทรรศการขนาดเล็ก)
14 สิงหาคม - 02 กันยายน 2550

นิทรรศการ “พลังของพืชเส้นใยธรรมชาติกับเทคโนโลยีที่น่าจับตามองของไทย” จะนำเสนอความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากพืชเส้นใยธรรมชาติหรือวัสดุเศษเหลือ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ไม้ประกอบและวัสดุทดแทนไม้จากพืชเส้นใยหลากชนิดจากตัวอย่างงานวิจัยของกรมป่าไม้ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของนักวิจัยและนักออกแบบไทยโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ เช่น เส้นใยจากใบสับปะรด เส้นใยไผ่ เส้นใยปาล์มน้ำมัน และพืชสมุนไพรต่างๆ
อ่านต่อ >>

วัสดุไทยใส่ใจการออกแบบ (นิทรรศการขนาดเล็ก)
17 กรกฎาคม- 05 สิงหาคม 2550
Material ConneXion® Bangkok
วัสดุไทยใส่ใจการออกแบบนิทรรศการบอกเล่าถึงกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์
อ่านต่อ >>

Brochure

ผ้าเหนือ 2008
26-31 พฤษภาคม 2550
Material ConneXion® Bangkok
Material ConneXion Bangkok ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดนิทรรศการแสดงผลงานจากโครงการสร้างตราสัญลักษณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทออย่างมีอัตลักษณ์ล้านนา กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ ผ้าเหนือ 2008

อ่านต่อ >>

นวัตกรรมการออกแบบจากเรโนลด์ส โพลีเมอร์ เทคโนโลยี
8-23 พฤษภาคม 2550
Material ConneXion® Bangkok
นิทรรศการ นวัตกรรมการออกแบบจากเรโนลด์ส จัดแสดงอะครีลิคสำหรับงานตกแต่งภายในและภายนอก
อ่านต่อ >>

การพิมพ์ภาพกราฟิกบนวัสดุ
26 มกราคม- 15 กุมภาพันธ์ 2550
Open Gallery และ Material ConneXion® Bangkok
 นิทรรศการนำเสนอวัสดุ VISIONNEX โดยแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้งานวัสดุเหล่านี้ในรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ การจัดแสดงสินค้า ส่วนประกอบของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไปจนถึงเครื่องประดับและแฟชั่น
อ่านต่อ >>


   2549

นวัตกรรมวัสดุจากเส้นใยธรรมชาติ
15-24 ธันวาคม 2549
Material ConneXion® Bangkok
นิทรรศการแสดงผลงานที่ใช้วัสดุจากเส้นใยธรรมชาติของนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย เพื่อแสดงถึง แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุและเทคนิคในการผลิต
อ่านต่อ >>


   2443

xxx


vvv อ่านต่อ >>

© 2018 Material ConneXion, All rights reserved.