ภาษาไทย | English  
New York | Bangkok | Bilbao | Daegu | Milan | Skövde | Tokyo
เข้าสู่ฐานข้อมูลวัสดุ
หน้าหลัก* รู้จักเรา
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material Connexion® Bangkok เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวัสดุที่น่าสนใจและมีนวัตกรรมใหม่ๆระดับโลก แห่งแรกของเอเชีย มีจุดมุ่งหมายในการเปิดโอกาสให้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา  ได้สัมผัสวัสดุที่นักออกแบบและบริษัทชั้นนำต่างๆ  ระดับโลกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ได้ทันต่อตวามเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุเพื่อการออกแบบ  ทั้งนี้ Material ConneXion® Bangkok เป็นสาขาของ Material ConneXion ซึ่งมี 11 สาขาทั่วโลก  ได้แก่  นิวยอร์ก มิลาน โคโลญ แดกู โชล อิสตันบูล เซี่ยงไฮ ปักกิ่ง ฮุฟเด โตเกียว และกรุงเทพ  ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั่วโลก เพื่อช่วยกันสรรหาวัสดุนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจ  และคาดการณ์แนวโน้มของโลกวัสดุจากหลากหลายวงการอุตสาหกรรม

Material ConneXion® Bangkok
ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ, TCDC Bangkok

อาคารไปรษณีย์กลาง
เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ : (66) 2 105 7400 #213, 214
สำนักงาน : (66) 2 105 7441
แฟกซ์ : (66) 2 105 7450
อีเมล : infomaterials@tcdc.or.th
เว็บไซต์ : www.materialconnexion.com/th
เวลาทำการ : 10.30 – 21.00 น.(ปิดวันจันทร์)

Material ConneXion
1271 Avenue of the Americas,
17th Floor
New York, NY 10020
t. +1 917 934 2905
f. +1 212 842 1090
E-mail:
info@materialconnexion.com
www.materialconnexion.com
Hours: 9:00am – 6:00pm, Monday through Friday

Material ConneXion Bilbao
Plaza del Ensanche 11, Edificio Ensanche
48009-Bilbao Spain
t. +34 944 055 559
Fax: 82 53.740.0000
Email: infobilbao@materialconnexion.com
http://es.materialconnexion.com
Hours: 9:00am – 6:00pm, Monday through Friday

Material ConneXion Daegu
701-824 3F Daegu Gyeongbuk Design Center
107-4 Schincheon3-dong, Dong Daegu, Korea
Phone: 82 53.740.0032
Fax: 82 53.740.0000
Email:
infokorea@materialconnexion.com
www.materialconnexion.com/kr
Hours: 9.00 - 12.00, 13.00 - 18.00, Monday through Friday

Material ConneXion KEA
Satellite Office
Copenhagen School of Design and Technology
Guldbergsgade 29N
2200 Copenhagen, Denmark
Phone: +45 4646 0252
Email: material@kea.dk
Hours: 9:00am - 6:00pm, Mon-Thurs.; 9:00am - 2:00pm, Fri.


Material ConneXion Milano

Library: "As of January 2011"
Triennale Bovisa
Via R. Lambruschini 31 20156 Milano, Italy
Phone: 39 02.39.32.55.85
Fax: 39 02.39.32.12.39
E-mail:
infoitalia@materialconnexion.com
http://www.materialconnexion.com/it
Hours: 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00, Monday through Friday

Showroom:
Triennale di Milano
Viale Alemagna 6, 20121 Milan, Italy
Phone: 39 02.72.43.42.55
Fax: 39 02.39.32.12.39
E-mail:
triennale@materialconnexion.com
http://www.triennale.it
Hours: 10.30 - 20.30, Tuesday through Sunday

Material ConneXion Skövde
IDC West Sweden AB
Box 133
SE-541 23 SKÖVDE
Phone: +46 (0) 500 50 25 00
Fax: +46 (0) 504 121 91
www.materialconnexion.com
Hours: 10:00am - 5:00pm, Mon. - Thurs.

Material ConneXion Tokyo
METLIFE Aoyama Building
2-11-16 Minami Aoyama, Minato-ku
Tokyo 107-0062
Japan
Email: infojapan@materialconnexion.com 
Hours : Monday - Friday 10am- 6pm

© 2018 Material ConneXion, All rights reserved.