ภาษาไทย | English  
New York | Bangkok | Bilbao | Daegu | Milan | Skövde | Tokyo
เข้าสู่ฐานข้อมูลวัสดุ
   สมัครจดหมายข่าว
   


ลิงก์

ติดต่อเรา

Material ConneXion® Bangkok
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

เลขที่ 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501
โทร.: 66 (0) 2 105 7400, 66 (0) 2 105 7441
แฟ็กซ์.: 66 (0) 2 105 7450, 66 (0) 2 105 7460
อีเมล: infothailand@materialconnexion.com
เว็บไซต์: www.materialconnexion.com/th
เวลาทำการ: อังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30-21.00 น.


 วัสดุเด่น
    วัสดุที่ผ่านการคัดเลือก


มกราคม 2560

ในแต่ละเดือน ทีมห้องสมุดของเราจะเสาะหาวัสดุที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่จากทั่วโลก วัสดุมาใหม่นี้จะช่วยให้สมาชิกได้รับข้อมูลนวัตกรรมวัสดุเหล่านี้และวัสดุมาใหม่ในห้องสมุดวัสดุได้อย่างต่อเนื่อง วัสดุเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดจากคณะกรรมการอิสระซึ่งจะคัดเลือกวัสดุใหม่ทุกเดือน


ดาวน์โหลด

ข้อมูลเพิ่มเติม   การบรรยาย


เปิดช่องทางนำเสนอวัสดุของคุณ สู่ตลาดโลก ฟรี!

Material ConneXion® Bangkok เปิดรับการนำเสนอวัสดุที่มีนวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากผู้ประกอบการไทย เพื่อนำเข้าสู่ฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์และจัดแสดงในห้องสมุดสาขาต่างๆ ทั่วโลกฟรี ซึ่งปัจจุบัน มีวัสดุไทยมากกว่า 300 ชนิด จาก 200 บริษัท ถือเป็นการขยายตลาดของวัสดุไทยสู่สากล >>อ่านต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok โทร 02-664-7667 ต่อ 225


นำเสนอวัสดุได้ที่นี่   โปรโมชั่น


ย่านวัสดุกรุงเทพฯ (Material Mapping : Bangkok)

ย่านวัสดุกรุงเทพ ฯ หรือ Material Mapping: Bangkok เป็นบริการใหม่ของ TCDC (Thailand Creative & Design Center) ที่ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลวัสดุใน 14 ย่านการค้าสำคัญของกรุงเทพ อาทิ เจริญรัถ เสือป่า บ้านหม้อ สำเพ็ง พาหุรัด ที่เหล่านักสร้างสรรค์สามารถสรรหาและเลือกซื้อวัสดุมาทำงานออกแบบได้ในสาขา ต่างๆ อาทิเช่น งานออกแบบแฟชั่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบสิ่งพิมพ์ หรือกระทั่งงานออกแบบเพื่อการติดตั้ง เป็นต้น

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในระบบสืบค้นออนไลน์ได้ที่ www.tcdcmaterials.com © 2018 Material ConneXion, All rights reserved.